Separacja, co to znaczy prawnie?

Zastanawiasz się, czy lepiej jeszcze wstrzymać się z rozwodem i ustalić prawnie separacje? Czym tak naprawdę jest separacja i czy prawnie coś dzięki niej zyskujesz? Czy do jej orzeczenia jest potrzebna zgoda drugiej strony? Czy może o żądanie separacji poprosić osoba, która zawiniła rozpadowi małżeństwa?

Spis treści:

 • Separacja definicja
 • Separacja krok po kroku
 • Separacja nieformalna
 • Separacja skutki
 • Separacja koszt

 

Z poniższego wpisu dowiesz się, czym jest separacja, jak wygląda ustanowienie separacji krok po kroku, czym jest separacja nieformalna, jakie są skutki i koszt separacji.

 

Separacja definicja

Czym dokładnie jest separacja? Separacja to pewna forma szansy dla małżeństwa przed podjęciem finalnej decyzji o rozwodzie. Separacja nie jest równoznaczna z rozwodem ani prawnie, ani nieformalnie. Po co zatem pomysł na ustanowienie separacji i co separacja daje?

Separacja prawna jest uznana za formę przejściową, jako pierwszy etap w drodze do rozwodu, jednak nie zawsze do niego prowadzi, czasami kończy się podjęciem decyzji o ratowaniu małżeństwa.

W jakich sytuacjach sąd może orzec separację prawną?

Przede wszystkim w momencie, nastąpienia rozkładu pożycia, co to oznacza? To sytuacja, w której pomiędzy małżonkami nie ma już więzi ekonomicznych, nie mają dzieci, wspólnego gospodarstwa.

Należy pamiętać, że sąd nie podejmie takiej decyzji w przypadku gdy miałyby na tym ucierpieć niepełnoletnie dzieci albo orzeczenie separacji jest sprzeczne ze współżyciem społecznym.

 

Separacja krok po kroku

Jak wygląda separacja krok po kroku?

 1. Krok Określenie do którego sądu należy złożyć pozew – wniosek o separację składa się w odpowiednim sądzie okręgowym, czyli tym który obowiązuje na terenie zamieszkania małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieszkają wspólnie wówczas należy złożyć wniosek do sądu, który jest przypisany do miejsca zamieszkania lub pobytu jednego z małżonków.
 2. Krok Określenie, które strony składają pozew o separację – w pozwie należy określić dane personalne, takie jak imię, nazwisko, zawód i aktualny adres dla obu małżonków.
 3. Krok Wnioskowanie pozwu – we wniosku o separacje należy wpisać, czego żądają małżonkowie i z czyjej winy lub bez orzekania o winie ma zostać orzeczona separacja. Jeśli mamy do przesłuchania dodatkowych świadków, we wniosku trzeba określić ich dane personalne i podać adres do wezwania na rozprawę oraz powód ich wezwania na przesłuchanie. We wniosku należy dodatkowo określić, czego jeszcze żądają małżonkowie oprócz orzeczenia separacji np. powierzenia danej stronie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenie alimentów względem małoletnich potomków itd.
 4. Krok Uzasadnienie złożenia pozwu – to część, w której należy opisać powody przez które doszło do separacji, dodatkowo opisując czy załączając również dowody, które potwierdzają opisane fakty. Dodatkowo we wniosku należy wpisać informację o wspólnych dzieciach, ich liczbie, płci i wieku oraz wspólnoty majątkowej i zarobkach obu stron.
 5. Krok Załączniki do pozwu – w załącznikach należy zamieścić informacje potwierdzające prawdziwość argumentów umieszczonych we wniosku, czyli dokumenty, które zostaną uznane jako dowody w sprawie np. akt urodzenia wspólnych potomków, akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach, odpis pozwu, odpisy oryginalnych załączników. Zarówno oryginał pozwu, jak i załączniki zostaną zamieszczone w aktach sprawy o separacje. Odpisy pozwu, jak również odpisy załączników zostaną wysłane do drugiego z małżonków.
 6. Krok – Podpisy na dokumentacji – pozew należy podpisać własnoręcznie. Podpis elektroniczny, maszynowy czy wydruk nie zostanie zaakceptowany przez sąd.
 7. Krok – Złożenie pozwu – pozew trzeba złożyć w określonym w kroku 1 sądzie okręgowym osobiście lub przesłać go na adres sądu pocztą. W trakcie składania pozwu osobiście, należy od osoby przyjmującej pobrać poświadczenie złożenia dokumentów wraz z datą ich złożenia.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o separację? Opisaliśmy w kroku 1, dla przypomnienia jest to sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania obu małżonków lub miejsca pobytu obu małżonków.

 

Separacja nieformalna

Separacja nieformalna jest stanem, gdzie oboje małżonków zazwyczaj nie mieszkają ze sobą, każdy z małżonków prowadzi odrębne życie, jak również nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Taki stan jest nazywany separacja nieformalną, inaczej separacją faktyczną, która znacząco różni się od separacji prawnej.

 

Separacja skutki

Separacja prawna (formalna) to nie tylko dodatkowo poniesione koszta, złożenie wniosku i prawne potwierdzenie separacji, to również pewne skutki, o których warto wiedzieć:

 • separacja nie jest równoznaczna z rozwodem, w związku z czym nie można w tym czasie zawrzeć małżeństwa,
 • separacja to nie jest też całkowite zerwanie kontaktu z partnerem, szczególnie w przypadku kiedy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, wówczas szczególnie są zobowiązani do wspólnej pomocy sobie wzajemnie np. poprzez obowiązek dostarczania małżonkowi środków do utrzymania,
 • w trakcie prawnie ustanowionej separacji traci się prawo do dziedziczenia i zachowku spadku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej obliguje obie strony do rozdzielenia majątku. Małżonkowie decydują gdzie zamieszka każde z nich i w jaki sposób będą się dzielić kosztami utrzymania wspólnych dzieci, gospodarstwa domowego itd.

 

Separacja koszt

Jakie są opłaty za wniesienie pozwu o separacje? Na koszty te składają się:

 • opłaty sądowe,
 • wynagrodzenie dla pełnomocnika, jeśli składasz pozew za pośrednictwem adwokata,
 • koszty dodatkowe np. koszt dojazdu do sądu, utracony czas.

 

Za złożenie pozwu o separację pobierana jest stała kwota w wysokości 600 zł. W przypadku wniosku o separację zgodnych małżonków opłata wynosi jedynie 100 zł. W przypadku dodatkowych roszczeń o alimenty załączonych do wniosku, pobierana jest od małżonka zobowiązanego kwota, która jest kwotą odpowiednią dla zasądzonego roszczenia. Jeśli dodatkowo w żądaniach jest informacja o podziale majątku lub eksmisji wówczas pobierana jest opłata za złożenie tego typu wniosków do sadu.

 

Polecane artykuły na blogu: