Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Adwokat rozwodowy Katowice | Adwokat rodzinny | Kancelaria BPG

ADWOKAT ROZWODOWY KATOWICE / ADWOKAT RODZINNY KATOWICE

Opis specjalizacji

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o rozwód. Sprawy rodzinne wymagają od adwokatów szczególnej empatii, która nie przysłania jednak nadrzędnego celu, jakim jest profesjonalne doradztwo prawne. W naszej Kancelarii staramy się łączyć te elementy i zawsze wyważać interes Klienta. Kancelaria prawna posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych i sprawach o rozwód zdobyte zarówno na sali sądowej, jak i podczas negocjacji. Najczęściej reprezentujemy Państwa w procesach o:

 • o rozwody bez orzekania o winie i z orzeczeniem o winie,
 • o separacje,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o alimenty na małoletnie dzieci, w tym zabezpieczenie alimentów,
 • o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • o władzę rodzicielską, zarówno o ograniczenie, jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o uregulowanie kontaktów rodziców / dziadków z dziećmi,
 • o zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustalenie bezskuteczności uznanie ojcostwa,
 • o rozdzielność majątkowa małżeńska,
 • o podział majątku,
 • o porwanie rodzicielskie / uprowadzenie rodzicielskie,
 • także inne z zakresu prawa rodzinnego.

#adwokat Katowice rozwód #kancelaria adwokacka #blog #radca prawny

Zasięg terytorialny działania Kancelarii – czy tylko Katowice?

Kancelaria ma swoją siedzibę w Katowicach i z całą pewnością tu skupia się jej główna działalność, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż miejscowości Katowice ma siedzibą szereg sądów:

 • Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
 • Sądu Okręgowego w Katowicach,
 • Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach,
 • Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

Jednak Kancelaria świadczy usługi na zdecydowanie szerszym obszarze aniżeli miasto Katowice. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego województwa śląskiego, w szczególności takich miast jak Katowice, Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Mikołów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Częstochowa, Myszków, Zawiercie, ale również innych miast województwa śląskiego.

Nadto Kancelaria reprezentuje Klientów na terenie województw ościennych, w szczególności małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego. Jednakże w razie konieczności pomocy prawnej poza ww. obszarem, istnieje możliwości ustalenia powyższego indywidualnie.

#adwokat Katowice #kancelaria adwokacka #radca prawny # adwokaci rozwód katowice

Zakres usług Kancelaria Adwokacka BPG

Kancelaria Adwokacka BPG świadczy pomoc prawną, która polega na kompleksowej obsłudze prawnej i reprezentowaniu Klienta na każdym etapie postępowania, zarówno przed sądem, jak i w kontaktach z drugą stroną , w tym również na etapie przedsądowym, czy później wykonawczym. Pomoc Kancelarii może również przybrać formę przygotowania projektów pism procesowych np. pozwu o rozwód i podział majątku lub pozwu o alimenty albo udzielania porad prawnych.

Kompleksowa pomoc prawna – Kancelaria reprezentuje na każdym etapie postępowania

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy rozwodowe jako związane bezpośrednio z życiem rodzinnym są sprawami, do których Klienci podchodzą bardzo emocjonalnie i dość subiektywnie oceniają sytuację, dlatego profesjonalna pomoc prawna świadczona przez adwokata pozwala na obiektywną ocenę sytuacji prawnej i faktycznej dokonaną z odpowiednim dystansem, ale z uwzględnieniem słusznego interesu prawnego Klienta.

Reprezentacja na każdy etapie postępowania obejmuje swoim zakresem następujące usługi:

 • konsultację prawną obejmującą analizę stanu faktycznego i prawnego – udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentację Klientów na rozprawach sądowych,
 • udział w negocjacjach.

Przygotowanie projektów pism procesowych

Kancelaria świadczy również pomoc, która polega na przygotowaniu wyłącznie projektów pism procesowych. Adwokat nie uzyskuje wówczas pełnomocnictwa do występowania w sprawach w charakterze pełnomocnika, a jedynie przygotowuje projekt pisma (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażalenia, wniosku o zabezpieczenie lub innych), pod którym podpis składa bezpośrednio zainteresowany – Klient.

Porada / konsultacja prawna

Najczęstszą usługą świadczoną przez Kancelarię jest usługa polegająca na udzieleniu jednorazowej lub cyklicznej porady prawne. Podczas konsultacji prawnej, Klienci przedstawiają adwokatowi szczegółowo stan faktyczny spraw, przedstawiają dokumenty, a także wskazują jakie są ich oczekiwania co do sposobu rozwiązania jego spraw i problemów prawnych. Po zapoznaniu się z powyższym adwokat dokonuje analizy stanu faktycznego i stanu prawnego, a następnie przedstawia możliwości rozwiązania problemu prawnego, oceniając przy tym szanse powodzenia poszczególnych opcji.

#adwokat Katowice #kancelaria adwokacka adwokat katowice opieka nad dzieckiem

Pomoc w zakresie spraw rodzinnych i rozwodowych:

Czy to już czas na rozwód?

Temat rozwodów jest w ostatnich latach bardzo popularny.

Prawo rodzinne stanowi, że zgodnie z art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej Krio), „Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Prawo wskazuje jakie są przesłanki orzeczenie rozwodu tj. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe oraz gospodarcze między małżonkami, zaś trwały, gdy nie ma już możliwości powrotu do dalszego pożycia. Przepisy prawa nie wskazują wprost po upływie jakiego czasu sprawę rozwodową można zainicjować np. po upływie 6 czy 12 miesięcy. W większości spraw, wystarczający jest upływ ok. roku, by uznano że są spełnione przesłanki do rozwodu. Doświadczony adwokat rozwodowy z pewnością pomoże konkretniej sprawie ocenić czy w danym przypadku można już wystąpić z pozwem o rozwód. Jednak zawsze ostatecznie będzie to decyzja Klienta. Należy jednak mieć na uwadze, że w ostatnich latach następuje permanentny wzrost rozwodów. Liczba rozwodów w 2020 r. to blisko 51.000.

#rozwód Katowice #adwokat Katowice rozwód  # dobry adwokat alimenty katowice

Rozwód z winą

Zgodnie z art. 57 Krio Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład wspólnego pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (§2).”

Zasadą jest, iż w wyroku rozwodowym wskazuje się, który z małżonków ponosi winę i na czym ta wina polega. To czy rozwód toczy się jako sprawa z orzeczeniem winy czy bez orzekania winy zależy od małżonków i powinno znaleźć swój wyraz już w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew o rozwód. Jeżeli Klienci decydują się na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jednej strony, powinni winę drugiego współmałżonka odpowiednio wykazać dowodów (np. poprzez przesłuchanie świadków). W charakterze świadka mogą zostać przesłuchani np. rodzice małżonków, ich dzieci, przyjaciele, współpracownicy, inne osoby. Tym samym winni już do pozwu o rozwód lub do odpowiedzi na pozew dołączyć dowody potwierdzające winę współmałżonka, ewentualnie wskazać świadków mogących zeznać na takie okoliczności. Pozew o rozwód powinien być precyzyjnie przygotowany, odpowiednio umotywowany. Dobrzy przygotowany pozew o rozwód stanowi o sprawnym i pomyślnym przebiegu procesu i może szybko zakończyć sprawę. Dlatego warto przy jego tworzeniu skorzystać z pomocy prawnej adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i rozwodowym. Doświadczenie adwokata w dziedzinie prawa rodzinnego może okazać się bardzo pomocne, przyspieszyć postępowanie i spowodować, że batalia rozwodowa zakończy się sukcesem, nawet na pierwszej rozprawie rozwodowej. W naszej kancelarii funkcjonuje zasada, że w toku spraw sądowych jesteśmy w stałym kontakcie z Klientami, odbywamy konsultacje w toku postępowania ( w formie bezpłatnych porad prawnych), tym samym starając się zabezpieczyć interesy klienta w sposób kompleksowy .

Jeżeli strony domagają się w toku procesu rozwodowego orzeczenia winy, sąd może orzec, że winę ponosi wyłącznie jeden z małżonków, albo że współwinnymi rozwodu są oboje małżonkowie.

#rozwód Katowice #sprawa rozwodowa # dobry adwokat rozwody katowice

Jakie znaczenie ma orzeczenie o winie w sprawach rozwodowych?

Zazwyczaj strona domagając się uzyskania winy drugiego małżonka czyni to ze względów etycznych, moralnych, oczekują sprawiedliwości, chcą niejako uzyskać potwierdzenie ze strony Sądu, że to drugi małżonek był winny. Jednakże z punktu wiedzenia adwokata, orzeczenie winy w sprawie rozwodowej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na konsekwencje dotyczące roszczeń alimentacyjnych małżonków względem siebie. Otóż zgodnie z przepisami Krio sąd w wyroku rozwodowym może orzec o alimentach między małżonkami, a orzeczenie winy ma tu duże znaczenie, wskazuje bowiem na osoby zobowiązane do alimentów i na czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

W kodeksie postępowania cywilnego wskazania, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Szczegółowe informacje na ten temat, ale nie tylko, znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii w zakładce „aktualności”. Blog w dużej mierze poświęcony jest tematyce: Katowice rozwód, sprawy rozwodowe, wina za rozpad małżeństwa, dlatego zapraszamy do jego obserwowania.

# rozwód Katowice #adwokat rozwodowy

Rozwód bez winy

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej Krio) Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (§1).Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (§2).”

Oznacza to, że zasadą jest, iż orzekając rozwód Sąd wskazuje, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego i na czym ta wina polega. Jednakże na zgody wniosek stron, Sąd odstępuje od orzeczenia o winie. Wniosek o nieorzekanie o winie może zostać złożony w pozwie lub odpowiedzi na pozew, w dalszych pismach procesowych, a nawet na rozprawie ustanie do protokołu. Może go złożyć adwokat lub klient osobiście.

Z doświadczenia wynika, iż sprawy rozwodowe, w których strony nie domagają się orzeczenia o winie przebiegają zdecydowanie szybciej, ale również pod względem emocjonalnym są łatwiejsze dla małżonków. Podczas tego typu procesów, nie ma potrzeby przesłuchiwania świadków, przedstawiania szeregu dowodów, do orzeczenia rozwodu Sądowi zazwyczaj wystarcza przesłuchanie samych uczestników rozwodu – małżonków.

#rozwód Katowice

Pozew o rozwód

Pozew rozwodowy składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostanie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, w 2 egzemplarzach. W pozwie należy dokładnie określić strony, wskazując ich adres zamieszkania i nr pesel. W dalszej kolejności należy doprecyzować żądanie pozwu tj. że powód żąda rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód z orzeczeniem o winie / bez orzekania o winie. Jeśli strony mają wspólne małoletniej dzieci, to konieczne jest również doprecyzowanie kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Do pozwu zawsze należy dołączyć oryginał aktu małżeństwa z USC, a jeśli są małoletnie dzieci – również ich akty urodzenia. Koszty sprawy rozwodowej – opłata sądowa wynosi 600 zł.

Jeśli będziesz potrzebował pomocy w napisaniu pozwu, zapraszamy na konsultacje – według Twojego uznania – doradzimy co i w jaki sposób wpisać w pozwie albo przygotujemy projekt pozwu. Zawsze możesz nam również zlecić napisanie pozwu o rozwód i dalszą reprezentację w sprawie.

Ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach o uregulowanie kontaktów z dziećmi podczas spraw rozwodowych. Zgodnie z art. 113 Krio „Rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów. „

Sprawy te – mogą być częścią składową sprawy rozwodowej lub o separację – gdy rodzice dziecka są małżeństwem albo też niezależną jednostkową sprawą np. gdy rodzice dziecka co prawda są małżeństwem, się nie rozwodzą lub nie toczy się sprawa o separację, albo gdy rodzice dziecka w ogóle nie są małżeństwem ( związek partnerski).

Postępowania o ustalenie kontaktów z dziećmi mogą toczyć się nie tylko między rodzicami, ale mogą być to rownież sprawy inicjowane prze rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

#adwokat Katowice #kancelaria # rozwód Katowice #sprawy rozwodowe

Ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 92 Krio „Dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską”, a zgodnie z art. 93 §1 Krio „Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”.

Jednakże można ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców, jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie porozumieć się co do wykonywania władzy, a ich postępowanie zagraża dobru małoletnich dzieci, a nadto jeżeli któryś z rodziców nadużywa władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, bądź też władza nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody.

Postępowania sądowe o ograniczenie i pozbawienie władzy mogą być inicjowane albo na wniosek jednego z rodziców albo z urzędu, są to sprawy niezwykle skomplikowane, wymagają dużej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, dlatego w tego rodzaju sprawach szczególnie zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii, bowiem pomoc adwokata biegłego w sprawca z zakresu prawa rodzinnego może być niezwykle istotna dla dalszego funkcjonowania rodziny.

#adwokat Katowice #kancelaria #Katowice rozwód

Zaprzeczenie ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się że ojcem dziecka jest mąż matki. Takie domniemanie może zostać obalone wyłącznie w postępowaniu sądowym. Kodeks rodzinny przewiduje, że z pozwem o zaprzeczenie może wystąpić matka dziecka, mąż matki lub dzieci po osiągnięciu pełnoletności. Co ciekawe z takim powództwem nie może jednak wystąpić biologiczny ojciec dziecka. Nadto legitymację czynna do wytoczenia powództwa ma również prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Kancelaria prawna BPG posiada bogate doświadczenie w sprawach dot. tej tematyki.

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty są znacznym odsetkiem spraw prowadzonych przez Kancelarię. Kwestia alimentów może być rozstrzygana przy okazji rozwodu lub o separacji, ale może być również sprawą tylko o zasądzenie alimentów. Dobrze przygotowany pozew o alimenty i udokumentowanie wysokości roszczenia, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości jest kluczowe w sprawie. Doświadczony prawnik zapewne doradzi jak się przygotować, jakie dokumenty zgromadzić, jakich świadków powołać by uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Należy pamietać, że sędzia nie będzie za klientów podejmował inicjatywy dowodowej i nie będzie wykazywał np. wysokości potrzeb małoletnich dzieci, ale będzie oczekiwał przedstawienia stosownych dowodów na poparcie twierdzeń. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do procesu o alimenty.

Możemy mówić o sprawach o:

 • zasądzenie alimentów,
 • uchylenie alimentów,
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów.

Zapraszam do obserwowania naszego bloga, znajdziecie tam Państwo wiele ciekawych wpisów poświęconym m. in. alimentom.

#adwokat Katowice #kancelaria

Podział majątku wspólnego – jak zapewnić sobie sprawiedliwy podział majątku po rozwodzie?

Z chwilą ustania wspólności majątkowej ( np. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, o separację, o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej) przychodzi kolej na podział majątku małżonków.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na drodze sądowej lub pozasądowej np. w formie umowy ustnej, pisemnej albo notarialnej, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo.

Zasadą jest, że przy podziale majątku małżonkowie dzielą się składnikami majątkowymi po połowie. Oczywiście jeśli podział majątku następuje na drodze umownej, nie musza być to idealnie równe części. Jednak jeśli sprawa o podział majątku trafia na drogę sądową, to przy różnicy wartości poszczególnych składniki przyznanych małżonkom, sędzia zasądza na żądanie drugiego odpowiednie spłaty.

Warto pamietać, że jeżeli któryś z małżonków czynił nakłady z majątku odrębnego na majątek wspólny, to przy podziale majątku przysługuje mu roszczenie o rozliczenie takich nakładów, i odwrotnie jeśli z majątku wspólnego były czynione nakłady na majątek odrębny któregoś z małżonków, to również zachodzi możliwości rozliczenia tych nakładów przy sprawie o podział majątku.

Czy można dokonać podziału majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?

Podział majątku maleńskiego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Kiedy ona ustaje? Wspólność majątkowa ustawowa ustaje przede wszystkim z chwilą ustania małżeństwa, czyli po uzyskaniu rozwodu lub separacji. Natomiast jeżeli rozprawa rozwodowa lub o separację jest w toku, to można przed notariuszem zawrzeć umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Oczywiście wymagana jest zgoda obu małżonków co do podziału majątku. A co jeżeli jeden ze współmałżonków się nie zgadza? Można ustanowić rozdzielność majątkowa na drodze sądowej, i to z data wsteczną również w toku spraw rozwodowych. Doświadczony w kwestiach rozwodowych adwokat z pewnością wyjaśni Państwu jak ją uzyskać. Wówczas podział majątku będzie możliwy nawet w trakcie małżeństwa.

Kancelaria Adwokacka BPG prowadzi liczne sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego. Warto pamietać, że podział majątku to proces skomplikowany, a rzetelne ustalenie składników majątkowych podlegających podziałowi, a później ich wartości, wymaga wielokrotnie znacznych nakładów czasu i pracy, znajomości przepisów prawnych, doświadczenia i dużych umiejętności, dlatego warto zwrócić się do Kancelarii prawnych i adwokata rozwodowego, które dopilnują tego Państwa imieniu.

#rozwód i podział majątku

Przeczytaj na blogu:

Potrzebujesz pomocy prawnej?