ADWOKAT RODZINNY KATOWICE

Opis specjalizacji

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią znaczny odsetek spraw prowadzonych przez Kancelarię. Obecnie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem, coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Wówczas zachodzi konieczność uregulowania spraw rodzinnych, zarówno małżonków, partnerów czy dzieci, a czasem również dziadków. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które najczęściej prowadzimy dla naszych Klientów to przede wszystkim sprawy:

  • o rozwód i separację (rozwiązanie małżeństwa),
  • czasem również unieważnienie małżeństwa
  • o podział majątku wspólnego, małżeńskiego ( po rozwodzie czy separacji, a wyjątkowo również w toku trwania związku)
  • o alimenty ( najczęściej o alimenty dla dzieci od rodziców, ale nie tylko czasem od dziadków, czy odwrotnie od dzieci dla rodziców, czy wzajemnie względem siebie między małżonkami)
  • o kontakty z dziećmi (zarówno kontakty rodziców z dziećmi, ale też dalszych członków rodziny np. dziadków, a także o zakazanie takich kontaktów jako niezgodnych z dobrem dziecka)
  • o władzę rodzicielską (ograniczenie czy pozbawienie władzy jednego lub obojga rodziców)
  • o przysposobienie całkowite i częściowe, ustanowienie rodziny zastępczej
  • o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa lub o zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
  • ubezwłasnowolnienie.

Rodzinny adwokat Katowice – uzyskaj fachową pomoc prawną

Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego. Stosunki wewnątrzrodzinne i relacje prawne rodziny z innymi podmiotami są odpowiednio uregulowane. Adwokat rodzinny zajmuje się m.in. takimi kwestiami jak: określenie władzy rodzicielskiej, separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, ustalenie obowiązku alimentacyjnego, prawa nieletnich, ustalenie luz zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa. Z pomocą adwokata można ustalić w sądzie rodzinnym wszelkie kwestie związane z kontaktem z dzieckiem, ustaleniem ojcostwa. Adwokat rodzinny pomaga również w sprawach majątkowych, np. sporządzenie intercyzy, egzekwowanie alimentów. Nasza Kancelaria Prawna w Katowicach zajmuje się także przestępstwami popełnianymi przez nieletnich.

Porady w zakresie prawa rodzinnego – Kancelaria Adwokacka BPG

Skorzystanie z pomocy adwokata ma kluczowe znaczenie w takich przypadkach jak m.in. rozwód z orzekaniem o winie, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Adwokat będzie potrzeby zawsze wtedy, gdy między partnerami nie ma zgodności lub w przypadkach, gdy oskarżonym jest nieletni, któremu grozi pobyt w zakładzie poprawczym.

Katowice Kancelaria Adwokacka zapewniająca obsługę prawną w sprawach rodzinnych

Gwarantujemy kompleksową obsługę w zakresie prawa rodzinnego dla klientów indywidualnych. Choć teoretycznie każda z powyższych spraw mogłaby przebiegać bez udziału adwokata rodzinnego, w praktyce pomoc prawnika jest niezwykle cenna. Adwokat reprezentuje klientów w sądzie, ale przede wszystkim pomaga w uzyskaniu korzystnego wyroku. Wytłumaczy oraz objaśni, jak wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty. Zachęcamy do kontaktu.

W sprawach rodzinnych, jak np. ustalenie władzy rodzicielskiej, bardzo ważna jest empatia. Wiążą się one często z trudnymi, traumatycznymi przejściami w życiu człowieka. Nasi specjaliści sprawy rodzinne traktują z należytym szacunkiem, odpowiednią dyskrecją, służąc fachową poradą i pomocą prawną. W naszej kancelarii zajmujemy się m.in. takimi sprawami jak ustalenie kontaktów, władzy rodzicielskiej, rozwiązanie małżeństwa, podział majątku i wieloma innymi kwestiami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?