Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Adwokat prawo karne Katowice | Sprawy karne | Kancelaria BPG

ADWOKAT PRAWO KARNE KATOWICE

Kancelaria adwokacka BPG pomoże w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe usług z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego, które obejmują wsparcie klienta przez adwokatów na każdym etapie postępowania karnego. Nasza kancelaria udziela klientowi pomocy adwokata karnisty począwszy od udzielania porad prawnych po reprezentację czy obronę, m.in. na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję, prokuraturę czy inne organy zajmujące się ściganiem przestępstw, w postępowaniu głównym (przed Sądem), jak i w postępowaniu sądowym po wydaniu wyroku – w postępowaniu karnym wykonawczym. Oznacza to, że klienci naszej kancelarii adwokackiej mogą skorzystać z pomocy kompleksowej bowiem zapewniamy naszym klientom merytoryczne wsparcie, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb klienta. Współpraca na linii adwokat – klient odbywa się przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz poszanowania zasad obowiązującego prawa.

Profesjonalna pomoc w sprawach karnych – dla kogo?

Profesjonalną pomoc prawną zapewniają adwokaci kancelarii posiadający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowania karnego. Usługi naszych adwokatów to nie tylko obrona zapewniana klientom, ale również reprezentacja klientów poszkodowanych przestępstwami, działających również w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy. Kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi w zakresie postępowania karnego nie tylko na rzecz osób fizycznych, ale również osób prawnych czy innych podmiotów potrzebujących pomocy kancelarii i adwokata.

Kancelaria adwokacka BPG w Katowicach świadczy pomoc prawną polegającą m. in. na tym, że:

 • adwokat zapewnia naszym klientom wsparcia prawnego poprzez udzielanie porad i doradztwa prawnego z prawa karnego, którego udzieli adwokat kancelarii działający w sprawach karnych i karno-skarbowych,
 • adwokat udziela pomocy poprzez przygotowanie pism procesowych dla klientów na każdym etapie karnej sprawy, w tym inicjujących postępowanie karne (reprezentowanie interesów pokrzywdzonych), tj. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, prywatny aktu oskarżenia, pomoc w przypadku, gdy konieczne jest naprawienie szkody,
 • adwokat udziela pomocy, zapewnia doradztwo prawne oraz udziela wsparcia klientom w czynnościach postępowania przygotowawczego występujących w charakterze świadka w sprawie karnej,
 • adwokat niesie niezwłoczną pomoc w przypadku konieczności obrony osoby zatrzymanej, w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania czy w zakresie postępowania wobec osoby pozbawionej wolności,
 • adwokat sporządza wnioski o uchylenie zapobiegawczych środków w przypadku zastosowania ich przez organy ścigania bądź Sąd, tj. aresztowania tymczasowego, poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju,
 • adwokat sporządza wnioski o zastosowanie zapobiegawczych środków wobec danej osoby lub innych pism, tj. wnioski o mediację,
 • adwokat składa wnioski dowodowe w celu wyjaśnienia, tj. wnioski o przesłuchanie świadków, wnioski o przeprowadzenie innych istotnych czynności mających znaczenie dla toczących się spraw karnych,
 • adwokat bierze udział we wszystkich możliwych czynnościach procesowych na każdym etapie karnej sprawy, gdzie niezbędne jest nasze doświadczenie, np. w przypadku przesłuchania przez organy postępowania w charakterze podejrzanego/oskarżonego (w zakresie jego odpowiedzialności karnej), przesłuchania świadków, biegłych, udziale w eksperymentach procesowych, oględzinach itp.
 • adwokat reprezentuje lub zapewnia obronę klienta na każdym etapie karnej sprawy w Prokuraturze, w Policji, w siedzibach innych organów dochodzeniowo-śledczych prowadzących postępowanie karne (np. w ramach postępowania przygotowawczego) czy w ramach postępowania sądowego w toczących się już sprawach karnych, czy też postępowania i czynności odbywających się w aresztach, zakładach karnych, w szczególności poprzez zapewnienie obecności adwokata i świadczenie przez niego pracy na rzecz klienta,
 • adwokat przygotowuje środki odwoławcze tj. zażalenia w toku toczącej się karnej sprawy bądź na postanowienia kończące postępowanie karne, apelacje od wyroków Sądu I instancji, nadzwyczajne środki odwoławcze,
 • adwokat pomaga w zainicjowaniu postępowania wykonawczego (obrona skazanego) m.in. w celu uzyskania wyroku łącznego, uzyskania zgody na odbywanie pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego (SDE/bransoleta), uzyskania zezwolenia w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania pozbawienia wolności (WOKANDA), bądź też, gdy potrzebna jest skazanemu przerwa w odbywanie kary pozbawienia wolności (przerwa w karze) lub odroczenie wyk. kary,
 • adwokat karnista zapewnia obronę, gdy klientowi niezbędna jest pomoc prawna w zakresie sprawy związanej z wydaniem listu gończego, listu żelaznego lub europejskiego nakazu aresztowania.

Zakres świadczonych usług – prawo karne Katowice

Adwokaci z naszej kancelarii adwokackiej specjalizują się między innymi w sprawach karnych i karno-skarbowych. Świadczymy pomoc prawną, która polega polega na podejmowaniu działań i udzielania pomocy prawnej obejmującej prawo karne i aktywności w tym związanych tj. reprezentowanie (pokrzywdzonych przestępstwem) lub obrona klientów (po popełnieniu przestępstwa), zwłaszcza w zakresie przestępstwa popełnionego przeciwko (w sprawach dotyczących):

 • bezpieczeństwu w komunikacji tj. prowadzeniu pojazdów mechanicznych lub innych środków transportu bez uprawnień, pod wpływem alkoholu czy też pod wpływem środków odurzających, czy też przestępstwa związane z wypadkami komunikacyjnych i ich spowodowaniem,
 • wolności seksualnej i obyczajności,
 • rodzinie i opiece tj. niealimentacja,
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu tj. kradzieże, oszustwa, paserstwa, przywłaszczenia, rozboje,
 • przestępstwa gospodarcze,
 • i wielu innych.

Zaufaj nam – doświadczenie w prawie karnym przede wszystkim

Sprawy karne wymagają pracy, doświadczenia, poświęcenia i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Dlatego nasza kancelaria stawia na dogłębne poznanie każdej sprawy dotyczącej karnego prawa i dokładną jej analizę. Dzięki pracy adwokatów naszej kancelarii i kompleksowej obsłudze klientów, jak również dzięki zdobytemu doświadczeniu kancelaria pomogła wielu potrzebującym obrony osobom.

Kancelaria Adwokacka BPG Katowice- z nami przejdziesz procedury dotyczące spraw karnych łatwiej

Nasza Kancelaria znajduje się w Katowicach i dzięki swoim adwokatom realizuje pomoc prawną w dziedzinie karnego prawa w sposób ułatwiający klientom zrozumienie czym jest prawo karne, z czym wiąże się ich sprawa karna i jakie konsekwencje prawo karne ze sobą niesie. Pomoc prawna adwokata zaczyna się już od pierwszego kontaktu klienta z kancelarią. Dla kancelarii najważniejsze jest wskazanie ścieżki postępowania zarówno dla osoby, która otrzymała wezwanie do policji bądź do prokuratury, dla osoby której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, lub też dla osoby, która stała się ofiarą przestępstwa i próbuje dochodzić sprawiedliwości. Adwokat od spraw karnych ze względu na swoje doświadczenie objaśni także klientowi kancelarii niezrozumiałą i trudną terminologię prawną jaką posługuje się prawo. Adwokat prowadzący sprawy karne nie ocenia zachowania klientów. Adwokat prowadzący sprawy karne dba o interesy klienta (podejrzanego/oskarżonego/skazanego/pokrzywdzonego), wykazuje się empatią, zrozumieniem i pełnym zaangażowaniem w sprawę na każdym etapie postępowania – od momentu kiedy zaczyna się postępowanie przygotowawcze do momentu zupełnego wykonania kary. Staramy się rozwiązywać problemy w sprawach, w których nasi klienci mają wrażenie, że nie będą już w stanie uzyskać pomocy prawnej. Kancelaria i działający na rzecz obrony klienta adwokat, w każdym przypadku stara się zapewnić klientowi komfort i poczucie bezpieczeństwa, że powierzona nam sprawa związana z prawem karnym jest prowadzona w sposób profesjonalny i kompletny na każdym jej etapie.

Prawo karne, ale nie tylko – adwokat Katowice

Nasza kancelaria adwokacka w Katowicach świadczy usługi prawne w postępowaniach karnych dotyczących karnego prawa, ale nie tylko. Pomagamy również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prowadzimy sprawy gospodarcze, sprawy rodzinne. Nasza pomoc prawna obejmuje także kompleksowe prowadzenie podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. W każdym wypadku udzielimy fachowego wsparcia i pomocy.

Kancelaria adwokacka Katowice – lubimy prawo

Kancelaria adwokacka zrzesza kilku specjalistów w zakresie obszarów i dziedzin życia, w których obecne jest prawo. Powierzając nam sprawy karne, można mieć pewność profesjonalnego wykonania usług prawnych. Zachęcamy klientów indywidualnych oraz inne podmioty do kontaktu w celu przedstawienia swojej sprawy i skorzystania z pomocy adwokata, jak również określenia oczekiwań, a adwokat z pewnością wskaże wiele możliwości i rozwiązań prawnych w ramach swojej usługi.

Obszar prowadzenia spraw karnych – kancelaria Katowice i okolice

Kancelaria BPG zajmuje się świadczeniem usług w sprawach karnych nie tylko w obszarze miasta Katowice. W Katowicach znajduje się siedziba kancelarii. Z uwagi na fakt, iż najczęściej to miejsce popełnienia przestępstwa decyduje o tym, w którym miejscu zostanie wszczęta sprawa bądź który organ będzie właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Wychodząc klientom naprzeciw kancelaria poszerzyła obszar działania w sprawach karnych i obecnie wykracza poza miasto Katowice. Usługi prowadzimy na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych.

Kancelaria Katowice, adwokat Katowice – kontakt

Adwokat udziela porad prawnych w zakresie prawa karnego, jak również toczącego się postępowania karnego w mieście Katowice, w którym siedzibę ma nasza kancelaria adwokacka. Zapewniamy dyskrecję oraz bezpieczeństwo danych osobowych. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy pomoc adwokata poza siedzibą kancelarii i poza miastem Katowice lub za pośrednictwem Internetu (on-line).

Zapraszamy do kontaktu. Znajdziesz je w menu głównym.

Postępowanie przygotowawcze

Pierwszym etapem każdej sprawy jest postępowanie przygotowawcze. Wszczyna je organ ścigania. Ma na celu ustalenie czy do popełnienia przestępstwa doszło, czy i jeśli tak to jakiego przestępstwa znamiona czyn wypełnia. Może być prowadzone w formie dochodzenia (uproszczona forma) bądź w formie śledztwa (w bardziej skomplikowanych sprawach) W jego trakcie zbiera się i zabezpiecza dowody w związku z popełnionym przestępstwem i wyjaśnia wszelkie okoliczności czynu/zdarzenia. Ma na celu ustalenie czy inne podmioty mogły mieć udział w zdarzeniu bądź wiedzę o jego przebiegu. Ustala się także krąg pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach czynności sprawdzających Prokurator dokonuje czynności przesłuchania świadków, zleca także wykonanie innych czynności sprawdzających. Ten etap postępowania kończy się umorzeniem postępowania bądź skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy przestępstwa.

Postępowanie jurysdykcyjne – przed Sądem I i II instancji

Po skierowaniu przez Prokuratora aktu oskarżenia, Sąd do którego akt oskarżenia został wniesiony bada jego zasadność i decyduje o wszczęciu postępowania karnego. Sąd nadaje sprawie sygnaturę i tym samym wszczyna proces karny. Postępowanie przed Sądem ma na celu sprawdzenie czy zebrane na wcześniejszym etapie dowody zostały zebrane w sposób prawidłowy, ma na celu ustalenie czy do popełnienia zarzucanego czynu doszło.

W sytuacji, w której Sąd uzna, że czyn zabroniony miał miejsce, zgodnie ze swoim przekonaniem, wiedzą i sumieniem osądzi sprawcę. Po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji osoba, wobec której zapadł wyrok skazujący ma możliwość odwołać się do Sądu II instancji kierując w tym celu apelację od wydanego orzeczenia. Sytuacja wygląda podobnie kiedy Sąd I instancji uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego czynu, wtedy możliwość do złożenia apelacji ma oskarżyciel publiczny i oskarżyciel posiłkowy.

Postępowanie wykonawcze

Praktycznie ostatni etap postępowania. Rozpoczyna się po wydaniu orzeczenia skazującego wobec sprawcy czynu zabronionego. Ma na celu w pierwszej kolejności doprowadzenie do wykonania wyroku i określa w jaki sposób wykonać nałożoną na skazanego karę. Jego głównym celem jest pomoc skazanym w procesie resocjalizacji i powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Ten etap daje osobom skazanym możliwość skorzystania z dobrodziejstw prawa karnego tj. warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary pozbawienia wolności, wykonania kary pozbawienia wolności w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego. Skazani mają także możliwość w sytuacjach wyjątkowych uzyskać przerwę w wykonaniu kary bądź odroczyć jej wykonanie na określony przepisami prawa czas.

W jakich sytuacjach można zostać pozbawionym wolności?

W przypadku prawa karnego wielokrotnie zdarza się, że z błahej sytuacji zrodził się poważny problem. Utrata wolności jest zawsze najtrudniejszym momentem dla człowieka. Prawo karne przewiduje kilka sytuacji, w których w konsekwencji pewnych działań czy zachowań Policja bądź inne organy ścigania mogą zastosować środki polegające na czasowym pozbawieniu wolności. Z takimi sytuacjami będziemy mieli do czynienia, gdy ktoś zostanie zatrzymany bądź jeśli Sąd zastosuje wobec danej osoby tymczasowy areszt. Ważne jednak, aby znać różnice pomiędzy tymi dwiema instytucjami oraz wiedzieć jakie prawa przysługują w takich sytuacjach.

Zatrzymanie w prawie karnym – na jakiej podstawie?

W polskim prawie w stosunku do osoby fizycznej można zastosować cztery rodzaje zatrzymań:

1/. zatrzymanie prewencyjne – z którym możemy mieć do czynienia np. podczas strajku,

2/. zatrzymanie procesowe (w celu doprowadzenia przed organy ścigania lub na polecenie sądu),

3/. zatrzymanie penitencjarne (wobec osób, które nie powróciły z przepustki do aresztu śledczego lub zakładu karnego),

4/. zatrzymanie administracyjne (wobec podejrzanego o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy, jeśli istnieje ryzyko, że podejrzany popełni je ponownie).

Jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

Do czasu wydania prawomocnego wyroku sądowego osoba zatrzymana lub podejrzana o popełnienie przestępstwa uznawana jest za niewinną i przysługuje jej prawo do:

 • informacji o przyczynach zatrzymania i o przysługujących jej prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata,
 • korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 • złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, w tym bez podania przyczyn,
 • dostępu do pierwszej pomocy medycznej,
 • wysłuchania,
 • niezwłocznego kontaktu z adwokatem oraz bezpośredniej z nim rozmowy, w której policjant ma prawo wziąć udział tylko w wyjątkowo,
 • jeżeli zatrzymany jest nie jest obywatelem polskim, to ma prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielem dyplomatycznym państwa, z którego pochodzi, ewentualnie kraju, w którym ma on stałe miejsce zamieszkania, jeżeli jest on apatrydą, tj. osobą nieposiadającą żadnego obywatelstwa,
 • otrzymania odpisu protokołu, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego zatrzymania, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa,
 • zawiadomienia dowolnie wskazanej przez nas osoby,
 • złożenia w sądzie zażalenia na to, że zostaliśmy zatrzymani oraz domagania się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości naszego zatrzymania w terminie 7 dni od daty zatrzymania, jeżeli uważamy je za bezzasadne,
 • natychmiastowego zwolnienia, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostaniemy przekazani do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, bądź też gdy w ciągu 24 godzin od przekazania nas do dyspozycji sądu nie zostanie doręczone nam postanowienie w tym zakresie.

Funkcjonariusze nie mają prawa nakłaniać, przymuszać, zastraszać ani zachęć zatrzymanego do składania jakichkolwiek oświadczeń. Jeżeli zatrzymany czuje się zastraszony, ma prawo poprosić o natychmiastowy kontakt z adwokatem.

Tymczasowe aresztowanie

Niejednokrotnie konsekwencją zatrzymania jest jego kontynuacja w postaci czasowego aresztowania. Wniosek o jego zastosowanie najcześciej stosuje prokurator, po tym jak postawi osobie zatrzymanej zarzut popełnienia określonego przestępstwa. Jest najsurowszym ze środków zapobiegawczych. Polega na czasowym pozbawieniu wolności podejrzanego bądź oskarżonego w celu prawidłowego zabezpieczenia toczącego się postępowania. O jego zastosowaniu decyduje Sąd zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu głównym przed Sądem. Sąd decydujący o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego wydaje w tym zakresie postanowienie.

W początkowej fazie aresztowanie może zostać orzeczone na czas do 3 miesięcy, po tym czasie może na mocy kolejnych postanowień Sądu być przedłożone na dalszy czas określony. Osobę, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie umieszcza się w areszcie śledczym. Z uwagi na fakt, że jest to środek najsurowszy, winno się go stosować dopiero, gdy inne środki zapobiegawcze (nieizolacyjne) byłby niewystarczające z punktu widzenia prawa karnego i sprawy. Jednakże wielokrotnie rzeczywistość wygląda inaczej. Według statystyk, w sprawach, w których występuje konieczność zastosowania zapobiegawczych środków, ten stosowany jest bardzo często.

Jakie prawa przysługują tymczasowo aresztowanemu?

Przede wszystkim osoba, wobec które zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy ma prawo uzyskać informację, dlaczego tak się stało. W tym celu Sąd wydający postanowienie odpowiednio je uzasadnia. Uzasadnienie powinno zawierać opis dowodów, na których Sąd opiera istnienie wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez nas zarzucanego czynu, okoliczności, z powodu których zastosowanie izolacji jest konieczne pod kątem prowadzonego postępowania (istnieje obawa ucieczki, ukrycia się, obawa matactwa, nakłaniania do składania fałszywych zeznań itp.), czy izolacja została zastosowania z uwagi na możliwość ponownego popełnienia przestępstwa równie ciężkiego, jest to argumentacja prawna zawierająca podstawy i cele jego zastosowania tak surowego środka zapobiegawczego. Często zdarza się tak, że Sąd uzasadnia wydanie postanowienia grożącą podejrzanemu/oskarżonemu surową karą za popełnione przestępstwo i to wystarczy.

Postanowienie jest zaskarżalne. W terminie 7 dni od jego wydania postanowienie można złożyć zażalenie do Sądu wyższej instancji, która zbada czy Sąd I instancji wydał postanowienie w sposób prawidłowy. W każdym wypadku, podobnie jak przy zatrzymaniu, najważniejszym prawem jest możliwość kontaktu z obrońcą. Bez względu na etap postępowania to właśnie adwokat jest jedyną osobą, która może nam pomóc i przygotować słuszną linię obrony.

Tajemnica adwokacka

Fundamentalne i konstytucyjne prawo każdego naszego klienta i obowiązek adwokata. Tajemnica adwokacka obowiązuje bez względu na to, której dziedziny prawa dotyka problem, z którym klienci zwracają się o pomoc do adwokatów. Adwokaci mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej i w związku z prowadzeniem sprawy. Z uwagi na obowiązującą nas profesjonalnych pełnomocników/obrońców tajemnicę adwokacką, klienci nie muszą czuć obaw, iż na jaw wyjdą lub komukolwiek zostaną przekazane informacje i okoliczności dotyczące problemu z którym do nas przychodzą.

Jak ustanowić adwokata?

Adwokata można ustanowić w każdej chwili poprzez udzielenie upoważnienia na piśmie lub ustnie do protokołu. Należy także pamiętać, że w każdym wypadku dla zatrzymanego, tymczasowo aresztowanego (podejrzanego lub oskarżonego), a także na etapie postępowania wykonawczego dla skazanego ADWOKATA może ustanowić także inna osoba (osoba najbliższa, znajomy, przyjaciel).

Kancelaria pomoże

Doświadczenie i życie pokazuje, że stworzenie odpowiedniej linii obrony już na wczesnym etapie sprawy karnej jest bardzo istotne. Dzięki specjalistycznej wiedzy profesjonalnego pełnomocnika można uniknąć popełnienia błędów, które mogą wpłynąć na przebieg całego postępowania.

Nasza kancelaria zapewnia pomoc zarówno zatrzymanym, jak i tymczasowo aresztowanym. W obliczu wystąpienia sytuacji niecierpiących zwłoki, adwokaci naszej kancelarii udzielą pomocy w miejscu zdarzenia, również po godzinach pracy kancelarii.

#kancelaria #adwokat katowice #adwokat katowice sprawy karne #prawo karne #karne katowice #menu #warunkowe przedterminowe zwolnienie #prawo karne procesowe #prawo karne materialne #prawo karne wykonawcze #odbywaniu kary pozbawienia wolności

 

Polecane wpisy na blogu:

Potrzebujesz pomocy prawnej?