Rozwody – jaki sąd właściwy?

Zainicjowanie sprawy rozwodowej następuje poprzez wniesienie pozwu rozwodowego. Do jakiego sądu należy złożyć pozew o rozwód? Określają to przepisy kodeksu postępowania cywilnego, określające [...]

Rozpoczęcie sprawy karnej

Czym jest postępowanie karne? Jak rozpoczyna się postępowanie karne? Na jakie etapy dzieli się postępowanie karne? Jak wygląda pierwszy etap sprawy karnej? Jak przebiega postępowanie karne? Jaki [...]

Rozwód krok po kroku

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem małżeństwom może zostać rozwiązane przez rozwód. Rozwód jest orzekany przez Sąd, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co trzeba [...]

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie spadkowym, został bowiem wprowadzony do polskiego prawa spadkowego dopiero na podstawie ustawy zmieniającej Kodeks cywilny w [...]

Kontakt telefoniczny z osadzonym

Dostęp do telefonu Osadzeni w aresztach śledczych czy też w zakładach karnych, mają prawo do kontaktu telefonicznego z obrońcą, pełnomocnikiem lub najbliższymi. W zależności od tego czy osadzony [...]

Spadek po rodzicach

W niniejszym wpisie postaramy się przybliżyć Państwu tematykę dziedziczenia spadku po rodzicach. Śmierć rodziców jest trudnym wydarzeniem w życiu każdego. Niemniej jednak rodzi konieczność [...]

Kontrakt piłkarski

Zawodnicy profesjonalnie uprawiający piłkę nożną mogą być zatrudnieni w klubie w oparciu o umowę cywilnoprawną bądź umowę o pracę. Strony mają dowolność w zakresie wyboru podstawy prawnej [...]

Apelacja w sprawie rozwodowej

Polskie postępowanie cywilne jest postępowaniem dwuinstancyjnym tzn. że od wyroku rozwodowego wydanego przez sąd pierwszej instancji, małżonkowi niezadowolonemu z rozstrzygnięcia służy prawo do [...]

Jak założyć klub sportowy?

Sport w dzisiejszych czasach pełni doniosłą rolę w społeczeństwie albowiem coraz więcej ludzi nie tylko jest jego zwolennikami poprzez wierne kibicowanie, ale także poprzez jego uprawianie, co [...]

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska Zgodnie z ogólną regułą obowiązującą w prawie polskim w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy prawa ustrój ustawowej [...]

Pozbawienia władzy rodzicielskiej

Definicja władzy rodzicielskiej Dziecko od narodzenia aż do pełnoletności ( zasadniczo do 18 roku życia) pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców. Z chwilą urodzenia dziecka w [...]

Jak napisać testament?

Czym jest testament? Testament jest ostatnią wolą zmarłego w zakresie rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Można go sporządzić w każdej chwili.  Kto i kiedy może sporządzić [...]

Podział majątku po rozwodzie

W myśl art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej KRO) z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty [...]

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czy też możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć każdy, bez względu na wiek, a zatem także małoletni, bez względu na stan zdrowia (np. głusi, [...]

Jazda bez prawa jazdy

Czym tak naprawdę jest? Kiedy będziemy mówić o karalności związanej z brakiem prawa jazdy? Jaką ponosimy odpowiedzialność, kiedy wsiadamy do samochodu bez prawa jazdy? Wszystko zależy z jakiego [...]

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO) art. 57: „§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka (…) czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne [...]

Pozew o rozwód

W polskim systemie prawnym ustanie małżeństwa może nastąpić poprzez orzeczenie przez sąd rozwodu. Zgodnie z art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej K.r.o.) jeżeli między małżonkami [...]

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna

Coraz częściej podejmujemy decyzję o zakupie nieruchomości. Nieruchomości w postaci domu bądź mieszkania, w którym zamierzamy zamieszkać czy też nieruchomości, która posłuży nam jako inwestycja [...]

Prawo do zachowku

Swoboda testowania oznacza, że spadkodawca może cały swój majątek przeznaczyć w testamencie dowolnej osobie nienależącej do rodziny albo dalszym krewnym, z pominięciem osób najbliższych. Tym [...]

Scheda spadkowa – co to jest?

Kodeks cywilny ( dalej k.c.) regulujące prawo spadkowe, nie formułuje jednak definicji ustawowej schedy spadkowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego – jest to odziedziczony po kimś [...]

Separacja małżeńska krok po kroku

Zgodnie z art. 61 1 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej k.r.o.) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł [...]

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rok 2019 r. był rokiem rekordowym w historii Polski pod względem liczby udzielonych przez bank kredytów hipotecznych. W jakim celu statystycznie najczęściej Polacy zaciągają kredyty hipoteczne? [...]

Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania – czym jest europejski nakaz aresztowania i co zrobić w sytuacji, w której dowiemy się, że jesteśmy poszukiwani w związku z toczącym się postępowaniem w [...]

Dział spadku

Dziedziczenie po spadkodawcy przez kilku spadkobierców powoduje, że spadek i wchodzące w jego skład przedmioty, które dziedziczą stają się ich współwłasnością. Każdy ze spadkobierców pozostaje [...]

Dziedziczenie ustawowe a testamentowe

Kodeks cywilny reguluje kwestie dotyczące dziedziczenia po osobie zmarłej. Kodeks przewiduje, że dziedziczenie może przybrać formę dziedziczenia ustawowego albo testamentowego. Czy różnią się te [...]

Co reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje najistotniejsze kwestie dotyczące małżeństwa, a także stosunków między rodzicami i dziećmi. Nadto zawiera regulacje dotyczące prawa kurateli i opieki. Poniżej [...]

ROZWÓD – co najpierw?

Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć? Poniżej znajdziesz krok po kroku informację na temat tego co trzeba zrobić, żeby skutecznie się rozwieść.

ROZWÓD – kto płaci alimenty?

Po rozwodzie alimenty należą się nie tylko na dzieci. Obowiązek alimentacyjny obciążać może również byłych małżonków, wszystko zależy od orzeczenia w wyroku odnośnie winy w rozpadzie małżeństwa, [...]

Rozwód, a małoletnie dzieci

Jakie rozstrzygnięcia zawiera wyrok rozwodowy gdy rozwodzą się małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci? Co dzieje się z dziećmi w trakcie i po rozwodzie rodziców?

Ogłoszenie upadłości spółki z.o.o.

W przypadku, w którym prowadzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością popadła w długi, a sytuacja z dnia na dzień się pogarsza, należy pamiętać o konsekwencjach z tym związanych. Rada [...]

Rozwód – z orzeczeniem winy czy bez?

Klienci zgłaszający się do Kancelarii, którzy chcą wystąpić do Sądu z pozwem o rozwód muszą w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą by Sąd orzekając rozwód orzekał [...]

Zaprzeczenie ojcostwa

Gdy rodzi się dziecko, nie ma wątpliwości kto jest mamą. A kto jest tatą? Wszystko zależy, czy mama jest mężatką czy nie. Dziś o tym, kto jest uznawany za ojca dziecka w razie gdy matka dziecka [...]

Umowa najmu okazjonalnego

Decydując się na wynajem nieruchomości bez wątpienia musimy obdarzyć naszego najemcę zaufaniem. Czy jednak prawo na równi stawia interesy właścicieli nieruchomości i najemców w przypadku [...]

Alimenty, alimenty, alimenty…

Jak rozwiązać w sądzie kwestię alimentów na dzieci, gdy strony zamierzają się rozwieść? W mojej praktyce często zdarza się, że do Kancelarii trafiają Klienci (zazwyczaj Klientki), którzy oczekują [...]

Co należy wiedzieć o ZACHOWKU?

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego – zstępnym, małżonkowi i rodzicom, którzy zostali pozbawieni prawa do spadku w drodze testamentu ( art. 991 Kodeksu cywilnego dalej KC). [...]

Dyżury adwokata

Od lipca zapraszamy na dyżury adwokata w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16.00 – 18.00, najlepiej po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo:)     [...]