Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Inne - Kancelaria BPG

INNE

Pozostałe specjalizacje

W ramach kompleksowej obsługi klientów, którzy do nas trafiają pomagamy również w takich dziedzinach jak:

 • prawo pracy, 
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne, w tym budowlane i mieszkaniowe,
 • prawo konsularne i międzynarodowe,
 • pomoc prawna cudzoziemcom.

PRAWO PRACY KATOWICE

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Podstawowe regulacje z zakresu pracy znajdują się z Kodeksie pracy ( dalej KP), ale również w innych ustawach z zakresu prawa pracy np. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe), o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o pracowniczych planach kapitałowych, o ochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wiele innych.

#Katowice #adwokat #prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina prawa, z którą do czynienia ma każdy z nas…

Kiedyś standardem było, że pracownicy rzadko zmieniali pracę, wiele lat pracowali na jednym stanowisku pracy, w jednej firmie. Dziś doświadczenia wskazują, że rotacja pracowników jest znaczna. Co więcej jest znacznie więcej podmiotów pełniących rolę pracodawcy, podczas gdy kiedyś, były to przeważnie większe zakłady pracy, dziś wielokrotnie są to podmioty gospodarcze zatrudniające po kilku czy kilkunastu pracowników.

Z tych też powodów spory między pracodawcami a pracownikami tzn. spory pracownicze są coraz częstsze i warto przed przystąpieniem do rozmów z pracodawca, odpowiednio pracownikiem, zasięgnąć porady prawnej. Na terenie miasta Katowice funkcjonuje szereg Kancelarii prawnych świadczących usługi prawne w zakresie prawa pracy, świadczących profesjonalną pomoc na rzecz pracowników i pracodawców (przedsiębiorców, spółek, firm) . Dlatego zachęcamy do korzystania z ich usług, w tym z usług naszej Kancelarii – Kancelarii Adwokackiej BPG. Specjalista pomoże Państwu rozwiązać problem prawny, udzieli porad i opinii prawnych.

Zapraszamy do korzystania z usługi w zakresie prawa pracy.

#obsługa prawna #kancelaria adwokacka #Katowice #adwokat

Jaką pomoc prawną świadczy Kancelaria?

W ramach naszej Kancelarii świadczymy pomoc na najwyższym poziomie z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracodawców ( przedsiębiorców indywidualnych lub większych podmiotów gospodarczych, firm np. spółek, spółdzielni, stowarzyszeń) , jak i na rzecz pracowników.

Nasza pomoc sprowadza się do świadczenia profesjonalnego doradztwa prawnego obejmującego:

 • udzielanie porad prawnych dot. indywidualnych stanów faktycznych,
 • usługi sporządzaniu opinii prawnych dot. interpretacji problemów prawnych,
 • usługi sporządzanie projektów dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, aneksów do umów o pracę, wypowiedzeń umów pracę, czy oświadczeń o ich rozwiązaniu,
 • usługi sporządzenie projektów pism na etapach przedsądowych ( w negocjacjach dot. sporów pracowniczych), a także projektów pism procesowych na etapie sądowym tj. pozwów, odpowiedzi na pozwy, apelacje, zażalenia.
 • reprezentujemy również Klientów jako profesjonalni pełnomocnicy w sprawach z zakresu prawa pracy, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
 • stałą obsługę pracodawców ( przedsiębiorców/ firm/ spółek i innych).

#obsługa prawna #kancelaria adwokacka #Katowice #adwokat #specjalista

Kancelaria Adwokacka BPG – obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria prawna z siedzibą w Katowicach posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy, nabyte zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, pracodawców, jak i osób indywidualnych – pracowników. Zespół Kancelarii zdobywał doświadczenie zarówno świadcząc porady prawne i wykonując obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie kadrowym, jak również zdobywał je podczas negocjacji i mediacji przedsądowych i sądowych, a przede wszystkim jednak podczas rozpraw sądowych.

Obsługa takich podmiotów jak jednostki samorządu terytorialnego – gminy na prawach powiatu, spółki gminne, czy jednostki organizacyjne gminy takie jak Centrum Usług Wspólnych, a z drugiej strony obsługa klienta indywidualnego, pozwoliło adwokatom z naszego zespołu na uzyskanie wszechstronnego doświadczenia, które procentuje na lata i pozwala zadbać w sposób optymalny o interesy klientów Kancelarii. #prawo #adwokat #katowice

Kancelaria najczęściej prowadzi dla swoich Klientów sprawy:

 • o zapłatę wynagrodzenia dla pracownika,
 • o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy po upływie okresu zatrudnienia,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o dopuszczenie pracownika do pracy,
 • o uchylenie kary porządkowej klientów,
 • o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika,
 • o zapłatę odszkodowania za wypadek w pracy,
 • o zapłatę odprawy emerytalnej lub rentowej,
 • o zapłatę odprawy za zwolnienia grupowe,
 • o zapłatę ekwiwalentu za urlop,
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o zapłatę odszkodowania w zw. z niezgodnym z przepisami rozwiązaniem stosunku pracy,
 • o zapłatę wynagrodzenia za powstrzymywanie się od wykonywania pracy w związku z zakazem konkurencji,
 • o zapłatę odszkodowania w zw. z naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji,
 • o sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • dot. zwolnień grupowych,
 • dot. czasu pracy,
 • o zakazie konkurencji,
 • inne.
 • #kancelaria #adwokat #prawo #Katowice

Umowa o pracę – najważniejsze informacje:

Umowa o pracę jest podstawową przewidzianą przez prawo formą zatrudnienia pracowników. Umowa może być zawarta na czas próbny, określony, nieokreślony lub na czas zastępstwa innego pracownika. Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej i podpisana zarówno przez pracowników i pracodawców najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia. Przy sporządzaniu umowy o pracę warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. Specjalista znający prawo i mający odpowiednie doświadczenie skonstruuje umowę w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zabezpieczający interesy pracodawców, a przy tym zapewniający gwarancję dla pracowników. Prawnik zadba, by umowy zawierały wszelkie niezbędne elementy, były przejrzyste, czytelne, a najważniejsze zgodne pod względem prawny z obowiązującymi przepisami.

#umowy o pracę #prawo #Katowice

Kancelaria Adwokacka BPG – zakres terytorialny:

Kancelaria Adwokacka BPG ma swoją siedzibę w mieście Katowice i to na jego terenie świadczy zasadniczo swoją pomoc prawną. Miasto Katowice jest również siedzibą Sądu pracy I instancji, którym jest Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, jak również sądu odwoławczego – Sąd Okręgowy w Katowicach. Nadto Katowice są siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Stąd nasza działalność skupia się przede wszystkim w ramach miasta Katowice. Oczywiście świadczymy również pomoc prawną w innych miastach na terenie województwa śląskiego, jak również poza nim.

Masz problem z zakresu prawa pracy? Do kogo się zgłosić do adwokata czy do radcy prawnego?

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą i masz problem z zakresu prawa pracy? Gdzie szukać pomocy prawnej u adwokata czy radcy prawnego? to odwieczne pytanie… Odpowiedź jest jedna, najważniejsze by prawnik, do którego się zwracasz miał odpowiednią widzę i duże doświadczenie w zakresie tej dziedziny prawa, by udzielał porad prawnych lub opinii prawnych, albo też świadczył inne usługi z zakresu prawa pracy. Zapewniamy, że zgłaszając się do naszej Kancelarii uzyskasz profesjonalną i kompletną pomoc prawną, a obsługa będzie stała na najwyższym poziomie. Nasza Kancelaria nigdy nie zawodzi! Świadczy o tym szereg pozytywnych opinii uzyskanych przez Kancelarię.

Zespół naszej Kancelarii składa się z adwokatów, którzy maja duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem w licznych sporach sądowych dot. prawa pracy. Kancelaria prawna świadczy stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego z tej dziedziny prawa. Nasz zespół reprezentuje też klientów indywidualnych ( pracowników) w strach z pracodawcami, zazwyczaj w sprawach dot. wypowiedzenia umów o pracę niezgodnie z przepisami prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy obsługę prawną wszystkich podmiotów na najwyższym poziomie, przy maksymalnym zaangażowaniu w prowadzenie sprawy.

#kancelaria #Katowice

Mediacja w prawie pracy?

W ostatnich latach, coraz większe znaczenie w sprawach z zakresu prawa pracy nabiera mediacja. Od lat były tendencje zmierzające do wzmocnienia tego sposobu rozwiązywania sporów na płaszczyźnie pracodawca – pracownik. Czy słusznie? W naszej opinii – tak! Dlaczego?

Mediacja daje szansę na to, że dojdzie do rozwiązania sporu w sposób pozasądowy.

Co to daje?

Otóż to, że konflikt klienta z przeciwnikiem zostanie szybciej zażegnany. Sprawy toczące się w sądzie trwają zazwyczaj długo, wymagają od klienta znacznego zaangażowania finansowego, czasowego, niejednokrotnie emocjonalnego.

Co jeszcze?

To, że podczas mediacji strony mogą dowolnie ułożyć łączący je stosunek, mogą zawrzeć umowę, która zabezpieczy interesy obu stron, a co najważniejsze w postępowaniu obie strony mają realny wpływ na ostateczny wynik sprawy. W sądzie strony nie mają takiej możliwości, muszą niejako zdać się na decyzję sędziego, który prowadzi sprawę.

Czy są inne plusy?

Tak. Zakończenie sporu miedzy pracodawcą i pracownikiem powoduje, iż strony się porozumiewają i albo na powrót nawiązują współpracę, albo co prawda się rozstają, ale pozostają w dobrych kontaktach. Zazwyczaj procentuje to w przyszłości, jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów indywidualnych. W razie problemów z pracą, pracownik ma możliwość powrotu do poprzedniej firmy. Pracodawca zaś wrazie nadmiaru zobowiązań zawodowych może liczyć na wsparcie merytoryczne byłego pracownika np. choćby w formie pomocy doraźnej.

Prawo pracy a sądy:

Ile trwa sprawa w sądzie?

Nasza Kancelaria adwokacka jest uczestnikiem ( jako profesjonalny pełnomocnik / adwokat) wielu sporów z zakresu prawa pracy. Czas trwania taki spraw jest różny. Wpływ ma na to szereg czynników m. in.:

 • charakter sprawy tj. to czy jest skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym, czy nie,
 • ilość materiału dowodowego, w szczególności świadków, których należy przesłuchać w sprawie,
 • sposób przygotowania strony do procesu tj. czy pracodawca / pracownik są odpowiednio przygotowany merytorycznie do sprawy, czy korzystali i stosowali się do prąd prawnych udzielanych w Kancelarii prawnej,
 • możliwości porozumienia się na linii pracownik – pracodawca – doświadczony adwokat wie, że warto nakłaniać strony do wypracowania porozumienia,
 • w końcu od sprawności działania sądu i obciążenia sądu ilością spraw.

Sprawy, które prowadzimy w naszej kancelarii w większości rozpoznawane są przez sądy działające na terenie miasta Katowice, w tym przez Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, ewentualnie w drugiej instancji przez Sąd Okręgowy w Katowicach, trwają średnio ok. roku.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania spraw sądowych w zakresu prawa pracy?

Właściwość miejscowa – prawo pracy:

Zgodnie z art. 461 kodeksu postępowania cywilnego powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego ( ze względu na siebie pracodawcy), bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Właściwość rzeczowa – jak sąd jest sądem pracy?

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Właściwość w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych:

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd, w którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania albo siedzibę strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy lub orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak również występująca z żądaniem w pozostałych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Polecane artykuły na blogu:

PRAWO GOSPODARCZE KATOWICE

Kancelaria Adwokacka BPG w zakresie prawa gospodarczego zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i firm, w tym spółek prawa handlowego, ale również jednostek samorządu terytorialnego ( gmin i gmin na prawach powiatu), fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. Fakt, iż świadczymy usługi kompleksowo, oznacza, iż nasz adwokat udzieli Państwu wsparcia prawnego w następującym zakresie: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo karne, a nawet prawo rodzinne i prawo spadkowe.

#adwokat #prawnik #Katowice

Obsługa przedsiębiorców prawo gospodarcze – Kancelaria BPG – zakres usług – Katowice

W ramach obsługi przedsiębiorców nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie przez profesjonalny zespół prawników, mających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i prawa handlowego. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy, obejmujący wszelkie aspekty działalności podmiotów gospodarczych i obejmuje następujące usługi świadczone na rzecz Klienta:

 1. pomoc prawna dot. rejestracji i zmian w CEiDG i w KRS,
 2. reprezentowanie Klientów na spotkaniach z kontrahentami,
 3. opiniowanie umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów przygotowanych przez Klientów,
 4. sporządzanie projektów umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów,
 5. udzielanie porad prawnych,
 6. wydawania ustnych lub pisemnych opinii prawnych,
 7. pomoc prawna i doradztwo na rzecz firm i organów spółek prawa handlowego,
 8. reprezentowanie Klientów podczas negocjacji i mediacji,
 9. przygotowanie projektów pism procesowych na etapie przedsądowym, sądowym i przed organami administracyjnymi,
 10. reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszelkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 11. reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami, ale również w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi wszelkich instancji oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 12. pomoc prawna w zakresie sporządzenia projektów wezwań do zapłaty należności,
 13. windykacja wierzytelności Klientów na etapie postępowań przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego/.

Oprócz kwestii stricte związanych z prawem gospodarczym, Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców również w innych dziedzinach prawa, w tym z zakresu prawa cywilnego. Obsługa prawna obejmuje również sprawy handlowe, prawo karne, prawo pracy i prawo administracyjne, a także inne dototycząc bieżącej działalności przedsiębiorstw. Co więcej, nasza pomoc obejmuje również pomoc z zakresu: prawo rodzinne i prawo spadkowe. Naszym celem jest kompleksowa ochrona praw i interesów naszego Klienta, poprzez zapewnienie mu doradztwo prawnego na najwyższym poziomie.

#adwokat #prawnik #Katowice

Adwokat – prawo gospodarcze – kompleksowa obsługa prawna czy pomoc doraźna?

Kancelaria adwokacka BPG świadczy zarówno kompleksową obsługę prawną, polegającej na stałej obsłudze prawnej, jak również pomoc prawną przedsiębiorcom o charakterze doraźnym – doradztwo prawne, reprezentacja w sprawach sądowych lub windykacja wierzytelności.

Stała obsługa prawna jest świadczona przez Kancelarię wedle indywidualnych potrzeb i ustaleń z przedsiębiorcami, albo w postaci obecności w siedzibie przedsiębiorcy przez określony czas w tygodniu / miesiącu np. w ściśle określonych dniach (każdy wtorek i czwartek lub przez 20 h tygodniowo), albo w zależności od potrzeb doraźnych klientów ( problem- telefon – pomoc prawna). Obsługa może być świadczona również na odległości, za pośrednictwem kontaktu zdalnego, telefonicznego lub mailowego. Zakres usług zależy od potrzeb Klienta.

Pomoc doraźna przedsiębiorcom polega na rozwiązaniu konkretnego problemu, z którym zgłaszają się oni do Kancelarii, np. porady prawne, doradztwo prawne, ustne lub pisemne opinie prawne, przygotowanie projektów umów lub pism, w tym pism procesowych, prowadzenie postępowań sądowych, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla firmy.

Kancelaria Adwokacka BPG zapewnia indywidualne podejście do Klienta, uwzględniające jego potrzeby i zakres potrzebnej ochrony.

#adwokat #kancelaria adwokacka #prawnik #Katowice

Kiedy warto skorzystać z obsługi prawnej?

Obsługa firm w krajach Europy Zachodniej i USA

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie kiedy warto skorzystać ze stałej obsługi prawnej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych. Oczywiście na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorca, od indywidualnych potrzeb klienta, od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, od wykształcenia i doświadczenia osób zatrudnionych lub współpracujących z przedsiębiorcą. Na podjęcie powyższej decyzji ma wpływ również szereg innych składowych, ko†Rych nie sposób tutaj wymienić.

Niemniej jednak zwrócić należy uwagę, że w państwach dobrze rozwiniętych, w szczególność państwach Europy Zachodniej czy USA, przedsiębiorcy większość swoich kroków prawnych i podpisywanych dokumentów / umów konsultuje ze współpracującymi prawnikami. Takie podejście zapewnia przedsiębiorcom maksimum ochrony ich interesów. W naszej kancelarii zawsze powtarzamy, że lepiej skonsultować problem na wstępnym etapie, niż rozwiązywać problem na bardziej zaawansowanym etapie, gdy wiele możliwości ugodowego rozwiązania sporu jest już niemożliwych lub znacznie utrudnionych.

Obsługa firm w Polsce

W naszym kraju niestety jest jednak inaczej.

Szereg przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność, działa na codzień bez pomocy kancelarii, co wbrew pozorom, nierzadko jest dla nich dużym obciążeniem finansowym. Warto, by przedsiębiorcy mieli pełną świadomość tego, jak znaczący wpływ na rozwój i kondycję biznesu może mieć każda nieroztropnie zawarta umowa. Należy pamietać, że nieznajomość prawa szkodzi i nie można się tym zasłaniać, a prawo polskie jest bardzo skomplikowane.

W Polscy świadomość prawna systematycznie wzrasta, dostępność usług prawnych jest coraz większa, również dzięki powszechnemu w naszym kraju dostępowi do internetu i możliwości uzyskania porady prawnej on-line. Warto pamietać, że Katowice są miastem wojewódzkim, w którym swoje siedziby ma szereg podmiotów świadczących usługi prawne m.in. kancelarii adwokackich lub kancelarii radców prawnych.

Mimo to nadal konsultacje z prawnikiem zostają często w sferze ostateczności, odkładają je Państwo na czas, gdy nie są w stanie sami sobie poradzić z problemem lub co gorsza, gdy nie znajdą rozwiązania swojego problemu w internecie. Nasza Kancelaria adwokacka zachęca do korzystania z jej usług wcześniej, zawsze gdy tylko Klienci mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zawieranych umów, gdy nie rozumieją ich treści, albo mają wrażenie, że treści są dla nich niekorzystne, że faworyzują drugą stronę. Warto zwrócić się o pomoc prawą, gdy dotyczy decyzji mającej istotny wpływ na działalność gospodarczą, zwłaszcza gdy dotyczy znacznych zobowiązań finansowych firmy.

Doświadczony prawnik napewno udzieli porady i wsparcia, które pomoże rozwiązać Państwa problem, bez konieczności dopuszczania do wszczęcia postępowań sądowych. Zazwyczaj na wstępnym etapie konfliktu nakład pracy i szanse uzyskania zadawalającego rezultatu są większe, aniżeli w sytuacji gdy spór prawny jest już mocno zaawansowany i dla ochrony praw potrzeba większego zaangażowania czasu. Dlatego warto zwrócić się do adwokata, który specjalizuje się w tego typu dziedzinach prawa. Pamiętajcie – im wcześniej prawnik uzyska wiedzę o problemie, tym większe szanse powodzenia!

#adwokat #kancelaria adwokacka #prawnik #Katowice

Sądowe sprawy gospodarcze – Katowice

Kancelaria Adwokacka BPG prowadzi na rzecz swoich Klientów liczne sprawy sądowe, reprezentując swoich klientów w postępowaniach sądowych toczących się w różnym trybie np.:

 • postępowania rejestrowego,
 • postępowania cywilnego,
 • postępowania w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,
 • postępowania w sprawach z zakresu prawa handlowego,
 • windykacji należności,
 • postępowania z dziedziny prawo pracy,
 • postępowania dot. ochrony praw przedsiębiorców,
 • postępowania karne, w tym karnoskarbowe,
 • upadłości gospodarczej przedsiębiorstw (osób fizycznych i firm),
 • likwidacji przedsiębiorstw (osób fizycznych i firm).

#adwokat #kancelaria adwokacka #prawnik #Katowice

Właściwość sądów – sprawy gospodarcze Katowice

Podstawową kategorią spraw gospodarczych są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Kto to jest przedsiębiorca?

Prawo cywilne definiuje pojęcie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego).

Sprawy gospodarcze są to sprawy, które toczą się między przedsiębiorcami.

Prawo określa rownież właściwość miejscową i rzeczową sądu w sprawach gospodarczych.

Właściwość miejscowa

Zgodnie art. 33 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) powództwo o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.

Właściwość rzeczowa:

Sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł rozpoznawane są przez sądy rejonowe, zaś powyżej tej kwoty przez sądy okręgowe.

Sprawy gospodarcze rozpoznawane są przez wydziały gospodarcze. Jednak wydziały te nie są tworzone we wszystkich sądach. Na terenie obszaru właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Katowicach działa szereg sądów, które zajmują się sprawami gospodarcze np. w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód działa aż pięć wydziałów gospodarczych, w tym jeden wydział gospodarczy KRS jeden Rejestru Zastawów i jeden upadłości i restrukturyzacji. Również w innych sądach miast ościennych są wydziały gospodarcze np. w Dąbrowie Górniczej, w Bytomiu, w Sosnowcu, w Tychach.

Jeśli masz pytanie prawne lub wątpliwości, skontaktuj się z Kancelarią, prawnik znający prawo gospodarcze i prawo handlowe z pewnością udzieli Ci fachowej porady.

Adresy sądów na terenie miasta Katowice:

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
 • VI Wydział Gospodarczy
 • VI Wydział Gospodarczy

ul. Francuska 70a, 40-028 Katowice

oba właściwość rzeczowa: sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice – Wschód , Katowice – Zachód , w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich)

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
 • VIII Wydział Gospodarczy – KRS
 • IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów
 • X Wydział Gospodarczy ds. upadłości i restrukturyzacji

ul. Lompy 14, 20-040 Katowice

wszystkie właściwość rzeczowa z obszaru działania SO w Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach
 • XIII Wydział Gospodarczy – I instanacja
 • XIV Wydział Gospodarczy – I instanacja
 • XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy – II instancja

ul. Francuska 38, 40-028 Katowice

Sąd Apelacyjny w Katowicach
 • V Wydział Cywilny – II instancja w sprawach odwoławczych od SO Katowice, SO Gliwice, SO Bielsko, SO Częstochowa.

Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice

#kancelaria adwokacka #kancelaria #prawnik #Katowice

Doświadczenie w sprawach gospodarczych – Kancelaria BPG Katowice

Doświadczony adwokat, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego i w zakresie prawa gospodarczego będzie niezwykle cennym współpracownikiem dla każdej firmy. Obsługa prawna świadczona przez Kancelarią Adwokacką BPG Katowice cechuje się rzetelnością, fachowością i doświadczeniem. Prawnik posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności doradztwo na rzecz osób prawnych takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy i gminy na prawach powiatu, spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność. Usługi prawne świadczone na ich rzecz miały charakter stałej obsługi prawnej o charakterze kompleksowym, bądź charakter doraźny. Kancelaria reprezentowała swoich Klientów na każdym etapie działalności, począwszy od pomocy w zakładaniu działaności gospodarczej, rejestrowaniu spółek, zawieraniu umów, poprzez bieżącą działalność i pomoc prawną w różnych aspektach działalności, w tym w takim zakresie jak doradztwo i opiniowanie umów, udzielanie porad, windykacja należności, aż po moment zakończenia bytu prawnego firmy – upadłości czy likwidacji.

#kancelaria adwokacka #kancelaria #prawnik #Katowice

Potrzebujesz pomocy prawnej?