ADWOKAT KATOWICE PRAWO SPORTOWE

Opis specjalizacji

  • prowadzenie negocjacji kontraktowych w imieniu Klienta,
  • opiniowanie kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz innych umów cywilnoprawnych,
  • reprezentacja klienta przez organami PZPN, w tym Piłkarskim Sądem Polubownym, Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, Najwyższą Komisją Odwoławczą, komisją Dyscyplinarną czy przed organami FIFA
  • dochodzenie odszkodowań za doznany uszczerbek związany z profesjonalnym uprawianiem sportu

Porady w zakresie prawa sportowego – prawnik specjalizujący się w prawie sportowym

Nasza Kancelaria Adwokacka w Katowicach świadczy specjalistyczne usługi prawne z zakresu prawa sportowego. Pracujemy zarówno na rzecz krajowych, jak i zagranicznych klubów, związków sportowych, organizacji sportowych, a także wszelkich innych podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w branży sportowej. Kancelaria adwokacka profesjonalnie doradza także trenerom, zawodnikom oraz osobom związanym ze sportem, w tym członkom klubów sportowych.

W zakresie naszych usług jest m.in. przygotowywanie oświadczeń, regulaminów antykorupcyjnych w sporcie, opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych, tworzenie regulaminów klubów sportowych, negocjowanie oraz sporządzanie umów transferowych, umów sponsorskich, reprezentacja klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi, przygotowywanie opinii prawnych, prowadzenie postępowań organizacyjnych bądź dyscyplinarnych przed organami polskich związków sportowych, negocjowanie, przygotowywanie oraz zawieranie umów pomiędzy klubami, stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, agentami sportowymi, zawodnikami, sponsorami, sztabem medycznym, działaczami sportowymi.

Porady prawne dla osób fizycznych i przedsiębiorców – kancelaria adwokacka

Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, jeśli chodzi o łączenie elementów prawa sportowego oraz innych dziedzin prawa. Zajmujemy się m.in. prawem własności intelektualnej, prawem autorskim i internetu (np. ochrona prawna wizerunku sportowców), prawem handlowym, stowarzyszeń, fundacji, rozwiązywaniem sportów – prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych, prowadzeniem mediacji.

Trudno wyobrazić sobie, aby współcześnie sport funkcjonował bez biznesu. Nasza kancelaria adwokacka dba o to, aby współpraca opierała się na określonych zasadach i mieściła się w odpowiednich ramach prawnych. To dlatego negocjujemy transfery zawodnicze, negocjujemy kontrakty. Pilotujemy również funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych, tworzymy ramy prawne działalności reklamowej, a także wszelkich zadań mających związek ze sponsoringiem. Chętnie doradzamy w kwestiach związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową, przekształcamy stowarzyszenia sportowe w spółki akcyjne. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów mojej oferty. Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną dla klientów!

Potrzebujesz pomocy prawnej?