Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Prawo spadkowe Katowice | Adwokat sprawy spadkowe | Kancelaria BPG

PRAWO SPADKOWE KATOWICE

Opis specjalizacji

Kancelaria Adwokacka BPG oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Sprawy spadkowe stanowią znaczny odsetek spraw prowadzonych na rzecz naszych Klientów.

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców. Prawa te najczęściej przechodzą na inny podmiot (osoby fizyczne lub osoby prawne), dlatego tak ważne jest świadome uregulowanie wszystkich stosunków prawnych, wynikających z przepisów prawa spadkowego. Należy bowiem pamietać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa ( np. nieruchomości, oszczędności), ale bardzo często zdarza się, że wchodzą również pasywa (np. zobowiązania kredytowe, pożyczki).

Coraz częstszą i zalecaną przez naszą Kancelarię praktyką jest konsultacja prawna w zakresie prawa spadkowego, zarówno w sytuacji gdy ktoś za życia chciałby uregulować swoje sprawy majątkowe ( np. sporządzić testament, zrzec się spadku), ale również po śmierci bliższych i dalszych członków rodziny, by wiedzieć jak wygląda jego sytuacja prawna i czy powinien podjąć jakieś działania przewidziane prawem, ewentualnie jakie.

Usługi świadczone w ramach Kancelarii Adwokackiej BPG obejmują sprawy spadkowe, w tym:

 • konsultacje dot. sporządzenia testamentu – rozrządzenia na wypadek śmierci,
 • nabycie spadku z ustawy,
 • nabycie spadku na podstawie testamentu,
 •  zachowek i jego uzupełnienie,
 • przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 •  dział spadku,
 • niegodność dziedziczenia,
 • nieważność testamentu,
 • zrzeczenie się spadku,
 • inne z zakresu prawa spadkowego.

#adwokat Katowice

Prawo spadkowe – w jakich aktach prawnych należy szukać przepisów dot. spadków?

Regulacje dotyczące prawa spadkowego zawarte są zasadniczo w dwóch aktach prawnych tj.:

 • w Kodeksie cywilnym, w którym cały dział IV został poświęcony materialnemu prawu spadkowemu (np. definicje: spadku, spadkodawcy, spadkobiercy, reguł dziedziczenia ustawowego, formy testamentu, zachowku, niegodności dziedziczenia, nieważności testamentu itp.),
 • w Kodeksie postępowania cywilnego znajdują się przepisy proceduralne, które wskazują na przepisy proceduralne w sprawach z zakresu praw spadkowego. Zasadniczo sprawy dot. spadku przybierają charakter postępowania nieprocesowego ( np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), ale mogą też mieć charakter postępowania procesowego ( np. o zachwek).

Nadto pewne regulacje prawne z zakresu prawa spadkowego można znaleźć w ustawach Prawo o notariacie lub Prawo bankowe.

Prawo spadkowe Katowice – zakres usług i zasięg terytorialny działania Kancelarii BPG

Kompleksowa obsługa prawna w sprawach spadkowych

Kancelaria Adwokacka BPG świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych, która polega na kompleksowej obsłudze prawnej i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego, jak i przedsądowego, w tym również udziału w negocjacjach.

Projekty pism procesowych – wnioski, pozwy, apelacje i inne

Kancelaria oferuje również usługi obejmujące przygotowania projektów pism procesowych np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o dział spadku, pozwu, wezwania do zapłaty, apelacji lub zażaleń.

Fachowe porady prawne

Nadto w naszej Kancelarii, po przedstawieniu stanu faktycznego sprawy, uzyskacie Państwo porady prane w zakresie nurtujących Was problemów prawnych z zakresu prawa spadkowego.

Gdzie działamy?

Kancelaria Adwokacka BPG świadczy pomoc prawną na terenie miasta Katowice, ale również miast ościennych województwa śląskiego, a nadto na terenie województw sąsiednich. W wyjątkowych przypadkach, ustalonych indywidualnie z Klientem, prowadzimy też sprawy spadkowe poza ww. obszarem.

#adwokat Katowice

Rzetelna Kancelaria i doświadczony adwokat

Wachlarz spraw z zakresu prawa spadkowego jest niezwykle szeroki. Pomoc prawna, którą świadczymy może sprowadzać się wyłącznie do udzielenia porady prawnej co do dalszego sposobu postępowania w sprawie, ale może wymagać od nas znacznie większego zaangażowania, w szczególności w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Co najważniejsze, do problemów prawnych naszych Klientów adwokat zawsze podchodzi indywidualnie, rozpoznając każdą z powierzonych spraw z należyta uwagą.

Sprawy, z którymi najczęściej zgłaszają się Klienci:

Stwierdzenie nabycia spadku

Duży odsetek spraw z zakresu prawa spadkowego prowadzonych w naszej Kancelarii to sprawy o nabycie spadku. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać po śmierci spadkodawcy, by móc zadysponować pozostawionym przez niego majątkiem.

Uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku można uzyskać albo u notariusza albo w sądzie.

U notariusza – akt poświadczenia dziedziczenia

Jeżeli wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi mogą się jednocześnie stawić u notariusza, a nadto składają zgodne oświadczenia woli co do przyjęcia lub odrzucenia spadku i nie kwestionują wzajemnie tytułów powołania do spadku, to możliwe jest sporządzenie tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia, w którym notariusz określa, kto i w jakiej części spadek dziedziczy.

W sądzie – postanowienie sądu

Jeżeli jednak spadkobiercy nie są zgodni co do tego kto ma dziedziczyć, w jakich częściach, podważają testament, albo nie jest znane miejsce zamieszkania któregokolwiek ze spadkobierców, albo spadkobierca nie może lub nie chce się stawić do notariusza, konieczne jest skierowanie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

W naszej Kancelarii prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na podstawie ustawy ( dziedziczenie ustawowe), jak i testamentu (dziedziczenie testamentowe). Pomagamy też Klientom uzyskać niezbędne dokumenty do zainicjowania takich postępowań np. odpisy z aktów stanu cywilnego, w tym osób urodzonych lub zmarłych poza granicami Polski, co w ostatnim czasie jest dość powszechne, a nawet uzyskać informacje co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia.

Zachowek – czym jest zachowek i jak go uzyskać?

Zgodnie z art. 991 §1 kodeksu cywilnego ( dalej KC) „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeżeli jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych przypadkach ½ wartości tego udziału.” Przy czym zgodnie z §2, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Reasumując, jeżeli zstępni ( dzieci, wnuki), małżonek lub rodzice zmarłego, którzy byliby powołani do spadku, nie dziedziczą z uwagi na to, że np. zmarły pozostawił testament, w którym do całości spadku powołał osobę spoza ww. grona np. partnerkę, kolegę czy jakąś fundację, to przysługuje im ww. roszczenie. Prawo przysługuje również wtedy, gdy np. za życia zmarły rozdysponował swoim majątkiem na rzecz innych osób poprzez dokonanie darowizn.

Z ww. uprawnienia można skorzystać w ciagu 5 lat od dnia otwarcia spadku lub ogłoszenia testamentu.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W ciagu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o powołaniu do spadku, można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe). Jeśli w zakreślonym terminie nie złożysz oświadczenia, obowiązuje domniemanie, że przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Często zdarza się, że Klienci nie wiedzą jak postąpić. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczony prawnik napewno wyjaśni Ci wszelkie aspekty sprawy, wskaże na możliwości przewidziane prawem i ułatwi podjecie decyzji. U nas w Kancelarii możesz liczyć na profesjonalną pomoc, gdyż posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. W menu głównym znajdziesz dane kontaktowe Kancelarii.

A co jeżeli nie złożyłeś oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci? Można wystąpić z wnioskiem o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Doświadczony adwokat lub radca prawny z pewnością pomoże Ci odpowiednio uzasadnić wniosek.

Kto składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu dziecka?

Dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych, dlatego samo nie może złożyć oświadczenia. Zasadniczo w imieniu dziecka działają rodzice. Jednak dotyczy to tylko spraw nieprzekraczających zakres zwykłego zarządu. Tymczasem złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przekracza zakres zwykłego zarządu, dlatego potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego.

Jak ją uzyskać? Należy złożyć stosowny wniosek, odpowiednio go umotywować, wskazać np. że zmarły nie pozostawił żadnego majątku, a jedynie długi spadkowe. Adwokat lub radca prawny doświadczony w prawie spadkowym z pewnością pomogą Ci przygotować stosowny dokument. Pamiętaj jednak, że również oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest obwarowane 6 miesięcznym terminem. Dlatego działaj szybko i sprawnie!

Kto odpowiada za długi spadkowe – co robić?

Warto pamietać, że ostatnio w skład spadku coraz częściej nie wchodzą aktywa i wielkie majątki, a przeciwnie długi zmarłego. Co robić gdy okaże się, że w skład spadku wchodzą też długi, albo przede wszystkim długi?

Po pierwsze trzeba spróbować ustalić jakie są to długi i z jakich tytułów powstały. Przejrzeć dokumenty zmarłego, być może będą jakieś umowy kredytowe, pożyczki, inne dokumenty np. wyroki sądu czy korespondencja od komornika. Przy kredytach trzeba też ustalić czy kredyt nie był ubezpieczony.

Z drugiej strony należy ustalić jakie aktywa zostawił zmarły np. czy miał mieszkanie, dom, oszczędności, papiery wartościowe czy inne składniki? Ile są warte. Dopiero to pozwoli realnie ocenić sytuację i podjąć świadomą decyzję.

Jeżeli są same długi – odrzuć spadek! Jeżeli nie wiesz co zrobić – bo są długi, ale do spadku wchodzi też twój dom rodzinny – warto skonsultować się z dobrym adwokatem, który racjonalnie oceni sytuacje i pomoże podjąć Ci decyzję.

A co jeśli spadkobierców jest kilku? W jakich częściach odpowiadają?

Do czasu działu spadku odpowiedzialność ma charakter solidarny, a więc każdy z nich względem wierzycieli odpowiada za całość zadłużenia, ale mają potem roszczenie regresowe względem pozostałych spadkobierców. Zmienia sito z chwilą działu spadku, wówczas odpowiadają w takich częściach w jakich nabyli spadek.

Dział spadku – zniesienie współwłasności majątku spadkowego

Uzyskałeś już potwierdzenie, że nabyłeś spadek, ale jesteś jednym z kilku spadkobierców. I co dalej? Należy dokonać działu spadku. Jak? Jeśli współspadkobiercy są zgodni – w drodze umowy, ustnej, pisemnej, a dla pewności notarialnej ( wymóg jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo). Jeśli spadkobiercy nie są zgodni, to konieczny będzie dział sądowy połączony ze zniesieniem współwłasności. Są to rownież bardzo częste sprawy spadkowe prowadzone przez Kancelarię. Zazwyczaj są dość skomplikowane i pracochłonne, wymagają wiedzy i doświadczenia, dlatego strona procesu, która nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika może mieć trudności z osiągnięciem zamierzonego celu. Jednak adwokat posiadający doświadczenie w zakresie spraw spadkowych napewno udzieli Państwu pomocy. Dlatego rekomendujemy nawiązanie współpracy z profesjonalistami w tego rodzaju sprawach spadkowych, adwokat udzieli Ci fachowej pomocy .

Właściwość sądu dla spraw spadkowych

Sądem właściwym dla rozpoznania spraw spadkowych z tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia, innych rozrządzeń testamentowych jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego, a jeżeli miejsca nie da się ustalić w Polsce, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. A zatem jeżeli zmarły ostatnio zamieszkiwał w Katowicach, sądem właściwym dla stwierdzenia nabycia spadku będzie sąd rejonowy w Katowicach. Który? Jeżeli miejsce zamieszkania było na wschód od ul. Kościuszki i Al. Korfantego – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a (40-028), a jeśli na zachód – Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach ul. Warszawska 45 (40-010). Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do adwokata.

W innych sprawach spadkowych, właściwość sądu jest ustalana według właściwości ogólnej np. miejsca położenia majątku spadkowego ( nieruchomości) przy dziale spadku, miejsca zamieszkania pozwanego przy roszczeniach o zachowek. To czy będzie to sąd rejonowy czy okręgowy, będzie też zależało od wartości przedmiotu sporu. W razie wątpliwości warto zwrócić się do osoby, która zajmuje się zawodowo doradztwem prawnym w tym zakresie.

Kancelaria Adwokacka BPG – doświadczenie i fachowa pomoc adwokatów

Zwracając się o pomoc prawną do adwokatów z naszej Kancelarii uzyskasz fachową i rzetelną pomoc prawną, popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy okazji prowadzenia licznych spraw sądowych, ale również spraw zakończonych na etapie przedsądowych negocjacji. Z drugiej strony uzyskasz indywidualne i empatyczne podejście do problemu, z którym się zgłaszasz.

Polecany artykuł:

Potrzebujesz pomocy prawnej?