PRAWO SPADKOWE KATOWICE

Opis specjalizacji

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby, do której należały, na jej spadkobierców. Prawa te najczęściej przechodzą na inny podmiot (nie wygasają), dlatego tak ważne jest świadome uregulowanie wszystkich stosunków prawnych, wynikających z zapisów prawnych prawa spadkowego. Coraz częstszą i zalecaną przez adwokatów praktyką jest konsultacja prawna po śmierci bliższego i dalszego członka rodziny. Niestety zdarza się tak, że zaniedbanie spraw spadkowych wiąże się z przyjęciem na siebie długu (niekiedy dużego) po zmarłym.

Akty prawne z zakresu prawa spadkowego

Przepisy prawa spadkowego znajdują się w dwóch aktach prawnych. W Kodeksie cywilnym opisano przepisy dotyczące prawa materialnego, czyli tych, które określają istotę różnych elementów prawa. W Kodeksie postępowania cywilnego natomiast znajdują się przepisy określające proceduralne aspekty prawa spadkowego. To jednak nie wszystkie akty prawne, w których zebrano przepisy z zakresu prawa spadkowego. Istotne informacje można znaleźć na przykład w Prawie o notariacie czy Prawie bankowym.

Swoim Klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy, jak zabezpieczyć interesy spadkobierców oraz jak uniknąć niepożądanego spadku, ale również jakie działania podjąć, by zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci.

Nasza pomoc prawna w sprawach spadkowych obejmuje między innymi:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o dział spadku
  • niegodność dziedziczenia
  • nieważność testamentu
  • zrzeczenie się spadku
  • pomoc i doradztwo przy sporządzaniu testamentu
  • ustalanie odpowiedzialności za długi spadkowe
  • przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Prawo spadkowe Katowice – sprawy dotyczące nabycia spadku – sprawdzony adwokat

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Istnieją określone zasady przekazywania majątku oraz zobowiązań. Istotną częścią jest instytucja dziedziczenia regulowana przez Kodeks cywilny. Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej. Warto pamiętać o tym, że sprawy spadkowe mają szczególny charakter. To dlatego do każdej podchodzimy indywidualnie, z należytym zaangażowaniem i empatią. Od lat zajmujemy się prowadzeniem spraw spadkowych obywateli polskich i cudzoziemców. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się również kwestiami mającymi związek ze zgłoszeniem nabycia spadku oraz reprezentowaniem klienta we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Porady w zakresie prawa spadkowego – polecana Kancelaria Adwokacka w Katowicach

Kwestie dziedziczenia reguluje Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Można wyróżnić dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. Prawnicy zajmują się wszelkimi sprawami mającymi związek zarówno z dziedziczeniem testamentowym, jak i ustawowym. Nasza Kancelaria Prawna może kompleksowo przeprowadzić proces dziedziczenia. Zgromadzimy niezbędne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku oraz przeprowadzimy właściwe postępowanie spadkowe. Obszarem działania naszej Kancelarii Adwokackiej jest stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, a także wydziedziczenie. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów!

Fachowe porady z zakresu prawa spadkowego – sprawdzona kancelaria adwokacka w Katowicach

Chcesz wiedzieć, co jest dzielone w trakcie działu spadku? Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa spadkowego lub poszukujesz osoby specjalizującej się w sprawach spadkowych? Gwarantujemy fachowe porady, indywidualne podejście, rzetelną pomoc adwokatów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?