Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Adwokat Katowice | Kancelaria adwokacka Katowice | Kancelaria BPG

Kancelaria adwokacka BPG / Adwokat Katowice

Oferujemy profesjonalne usługi prawne dla firm i osób indywidualnych

Witaj na stronie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią, która zapewnia pomoc prawną klientom indywidualnym na najwyższym poziomie. Reprezentujemy klientów w oparciu o wiedzę fachową, wieloletnie doświadczenie i standardy etyki zawodu adwokata. Podstawą naszej działalności jest zaufanie klientów, którzy powierzają nam swoje życiowe sprawy. Naszym celem jest zapewnienie pomocy prawnej w sposób, który zapewnia klientowi zrozumienie skomplikowanej terminologii prawniczej.

Nasze specjalizacje

ROZWODY I PRAWO RODZINNE

PRAWO KARNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO CYWILNE

PRAWO SPORTOWE

INNE

Publikacje

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 • Kancelaria adwokacka Katowice

  Kancelaria Adwokacka Babiarz & Papaj – Gajek to dynamicznie się rozwijająca kancelaria adwokacka składająca się z zespołu ludzi mających gruntowne wykształcenie zdobyte w trakcie studiów, w tym studiów podyplomowych oraz aplikacji adwokackiej, a nadto posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas wielu lat praktyki zawodowej zdobytej w postępowaniach przed sądami.

  Dlaczego my?

  W naszej pracy kierujemy się szeroko rozumianym dobrem Klienta, dbamy o jego interesy, wykonujemy powierzone nam czynności z rzetelnością i dokładnością. Świadczymy pomoc na rzecz Klientów według najwyższych standardów etycznych zawodu adwokata, w szczególności zachowując w tajemnicy wszelkie informacje, o których powzięliśmy wiedzę w związku z prowadzeniem spraw.

  Nadto podstawą działania Kancelarii jest indywidualne podejście do powierzonego mu problemu oraz bieżące informowanie Klienta o kolejnych etapach prowadzonych spraw. Szczególnie istotnym jest zbudowanie więzi z Klientem polegającej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Taka relacja, połączona z pełną poufnością przekazanych Kancelarii informacji, pozwala w sposób profesjonalny reprezentować interesy Klienta.

  Kancelaria prawna – Zapraszamy do kontaktu!

  #kancelaria adwokacka adwokat

  Specjalizacje kancelarii adwokackiej

  Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek prawa handlowego.

  Na rzecz Klientów indywidualnych świadczymy usługi z różnych dziedzin prawa, jednak najczęściej reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa pracy. Nadto na rzecz klientów kancelarii świadczymy pomoc w sprawach karnych, w tym z zakresu prawa karnego karnego wykonawczego.

  Na rzecz Klientów biznesowych / przedsiębiorców / innych podmiotów prawa, kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną z zakres prawa cywilnego, nadto pomagamy rozwiązywać problemy prawne z takich dziedzin jak prawo gospodarcze, prawo handlowe czy prawo pracy.

  Wiemy jak pomóc zarówno osobom fizycznym jak i firmom.

  Usługi prawne Kancelarii adwokackiej

  Pomoc prawna świadczona przez Kancelarie adwokackie polega na świadczeniu następującego rodzaju usług prawnych:

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • przyjęcie do prowadzenia konkretnych spraw sądowych,
  • udzielanie porad prawnych lub konsultacji prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie projektów pozwów, pism procesowych, apelacji i zażaleń,
  • sporządzanie projektów umów,
  • zastępstwo procesowe na rozprawach, posiedzeniach sądowych lub przesłuchaniach.

  Zakres terytorialny działania Kancelarii adwokackiej

  Kancelaria Adwokacka BPG świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i województw ościennych.

  Jednak w dobie rozwiniętego internetu nie ma przeszkód by porady prawne były świadczone również na rzecz Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza województwem śląskim czy województwami ościennymi, jak nawet poza granicami Polski.

  Adwokaci w Katowicach

  Zespół naszej Kancelarii składa się z:

  Oliwii Babiarz – Adwokat

  absolwentki studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2015 – 2018 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Obecnie wpisana na listę adwokatów przy ORA w Katowicach. W latach 2017-2018 była pracownikiem Wydziału ekonomiczno-politycznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach. Od marca 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Praktyków Prawa Sportowego przy ORA w Katowicach. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS). Zajmuje się sprawami z zakresu: prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo dot. nieruchomości, prawo sportowe.

  Eweliny Papaj – Gajek – Adwokat i Mediator

  absolwentki studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2013 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Obecnie wpisana na listę adwokatów przy ORA w Katowicach. Posiada uprawnienia mediatora przy Centrum Mediacyjnym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalista w zakresie spraw rodzinnych ( prawo rodzinne) i z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.

  Aleksandra Bartos – Asystentka adwokata

  studentka V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie jest na etapie pisania pracy magisterskiej. Zdobywa wiedzę i doświadczenie już od kilku lat, wykorzystując okres studiów na pozyskanie doświadczenia zawodowego. Interesuje się prawem karnym, ale w obrębie jej zainteresowań pozostaje też prawo rodzinne i prawo cywilne.

  Współpraca:

  Kancelaria Adwokacka BPG współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, których usługi są niezbędne w zakresie kompleksowej obsługi naszych Klientów np. radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, biegli różnych specjalizacji np. rzeczoznawca majątkowy, informatyk, psycholog.

  Naszą Kancelarię reprezentują prawnicy, których cechuje profesjonalizm, odpowiedzialność, skuteczność i praktyczne przygotowanie w każdej dziedzinie.

  Adwokat Katowice cennik

  Kancelaria Adwokacka ustala wynagrodzenie każdorazowo w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie nakładu pracy ze strony adwokata.

  Modele rozliczeń finansowych:

  Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy, a najczęściej są to:

  • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w postępowaniach sądowych ,
  • wynagrodzenie ryczałtowe,
  • wynagrodzenie godzinowe,
  • wynagrodzenie za czynność np. projektów pisma procesowe,
  • wynagrodzenie za porady prawne.

  Wynagrodzenie za prowadzenie spraw
  Wynagrodzenie za prowadzenie ściśle określonej sprawy jest wybierane zazwyczaj przez Klientów indywidualnych, którzy zgłaszają się do Kancelarii ze zleceniem pomocy prawnej w konkretnej sprawie np. postępowania spadkowego, rozwodu, uzyskania przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary. Wówczas ustalane jest wynagrodzenie za całość sprawy, ewentualnie za prowadzenie czynności w postępowaniu przygotowawczym, przedsądowym, przed sądem określonej instancji, niezależnie od ilości czynności koniecznych do wykonania czy czasu trwania sprawy sądowej, w tym ilości rozpraw / posiedzeń sądowych. Zaleta: Klient od początku wie jakie będą globalne koszty prowadzenia danej sprawy. Tego rodzaju formię wynagrodzenia zazwyczaj wybierają osoby prywatne.
  Wynagrodzenie ryczałtowe
  Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu na rzecz konkretnego Klienta.
  Wynagrodzenie godzinowe
  Wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawki godzinowej ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria adwokacka rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin przedstawia Klientowi. Tego rodzaju wynagrodzenie proponowane jest Klientom w razie, gdy przy zleceniu trudno jest ustalić jakie czynności będą konieczne do wykonania, albo gdy w poszczególnych miesiącach nakład pracy na rzecz danego Klienta będzie różnym np. w jednym 5 h, w drugim 30 h.
  Wynagrodzenie za czynność
  Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za daną czynność dokonaną przez adwokata np. za sporządzenie projektu pisma procesowego, środka zaskarżenia, pozwu czy obecność na rozprawie.
  Wynagrodzenie za poradę prawną
  Za porady prawne i konsultacje pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalane w drodze porozumienia z Klientem, którego wysokość zależy od charakteru świadczonej pracy i przewidywanego nakładu czasu pracy.
  Podatek VAT
  Adwokat i radca prawny pozostają płatnikami podatku od towarów i usług vat w wysokości 23%, stąd do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami i obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.
  Faktury i paragony
  Z tytułu otrzymanych płatności Kancelaria prawna wystawia Klientom paragony lub faktury vat. Każdorazowo na rzecz Klientów indywidualnych wystawiane są paragony fiskalne, a w razie zgłoszenia takiej potrzeby również faktury vat imienne. Na rzecz Klientów biznesowych wystawiane są faktury vat. W razie dokonania płatności w formie przelewu, paragony fiskalne są do odbioru w siedzibie Kancelarii, zaś faktury vat przesyłane są na adres mailowy Klienta.

  #adwokat #prawnik #Katowice

  Skuteczny adwokat w Katowicach

  Przewodnią zasadą działalności naszej Kancelarii jest wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na optymalne zabezpieczenie interesów Klienta i osiągnięcie celu jaki Klient sobie założył. Kancelaria adwokacka każdorazowo zapoznaje się z sytuacją faktyczną Klienta, analizuje jego sytuację prawną i ocenia szanse powodzenia celu założonego przez Klienta. Rzetelnie informujemy Klientów o możliwości uzyskania spodziewanego rezultatu, ewentualnie i innych potencjalnych możliwościach rozwiązania sytuacji. W naszej ocenie dobry adwokat winien mieć na uwadze przede wszystkim najlepszy interes Klienta i w związku z tym poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na osiągniecie tego celu. Dlatego, mimo wielu lat doświadczenia, wciąż jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, pomysły, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać wyniki satysfakcjonujące naszych Klientów. Nasi Klienci doceniają nasze działania poprzez szereg pozytywnych opinii na nasz temat, jak również poprzez liczne polecenia wśród swoich znajomych i przyjaciół, a także ponowne korzystanie z naszych usług. Kierujemy się, zasadą, że dobry i doświadczony adwokat i dobrze wykonana praca to pełna satysfakcja i zadowolenie Klienta.

  Jak wskazano powyżej najlepszą reklamą Naszej Kancelarii są zadowoleni Klienci, którzy chętnie polecają usługi naszej Kancelarii innym, a także, którzy w razie potrzeby sami do nas wracają.

  Adwokat Katowice opinie

  Nasi Klienci mogą podzielić się opinią na temat działania naszej Kancelarii, umożliwiamy powyższe poprzez możliwość wystawienia oceny naszej pracy na stronie Kancelarii, na Facebook’u, Instagram’ie, na portalu Oferia.pl czy w wizytówce Google’a Moja Firma.

  Zapraszamy do kontaktu. Porady prawne w naszej kancelarii adwokackiej mogą dotyczyć spraw rodzinnych, spraw z zakresu prawa cywilnego, spraw opierających się o prawo pracy, ale rozwiązujemy również sprawy karne. Porady prawne w naszej Kancelarii adwokackiej świadczone są na najwyższym poziomie.

  #Katowice #kancelaria prawna Katowice #adwokaci Katowice opinie #kancelariaKatowice