ROZWODY KATOWICE / ADWOKAT KATOWICE ROZWÓD

Opis specjalizacji

Rozwód jest podstawowym sposobem rozwiązania małżeństwa. Do rozwodu dochodzi na skutek wniesienia pozwu o rozwód do sądu. Rozwód może nastąpić bez orzekania o winie, za porozumieniem stron albo może zostać zgłoszone żądanie orzeczenia o winie jednego lub obu małżonków.

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych

Sprawy rozwodowe, jak wszystkie sprawy rodzinne, wymagają od pełnomocników szczególnej empatii, która nie przysłania nadrzędnego celu, jakim jest profesjonalne doradztwo prawne. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, w sprawach alimentacyjnych oraz w sprawach o podział majątku.

Instytucją zbliżoną do rozwodu jest separacja. Różnica polega przede wszystkim na tym, że na skutek separacji nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo w dalszym ciągu istnieje. Skutkiem separacji nie jest także zniesienia wszystkich obowiązków wobec drugiego małżonka, np. nadal obowiązuje małżonków obowiązek wzajemnej pomocy. Przesłankami do orzeczenia separacji jest zupełny, ale już nie trwały ( przy rozwodzie musi być również trwały) rozkład pożycia małżeńskiego w 3 różnych sferach życia tj. zanik więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie związanym z rozwodem – zarówno przed złożeniem pozwu o rozwód przy ustalaniu istnienia przesłanek do orzeczenia rozwodu, w toku sądowego postępowania rozwodowego, jak również po orzeczeniu rozwodu (zmianie nazwiska, kwestii podziału majątku, ale również przy egzekwowaniu alimentów czy widzeń z dzieckiem, wykonywaniu zarządzeń opiekuńczych).

Kancelaria adwokacka – rozwód z winą i rozwód bez winy

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy należy angażować adwokata w sprawy rozwodowe. Wydaje się, że to spore koszty, które i tak czekają partnerów w związku z założeniem sprawy rozwodowej w sądzie, alimentami, zapewnieniem utrzymania dzieciom. Nierzadko dodatkowe opłaty dotyczą przeprowadzki. Choć początkowo zaangażowanie adwokata w sprawę rozwodową może okazać się zbędnym luksusem, szybko przekonamy się o tym, że prawnik w zasadzie jest niezbędny, jeśli chcemy dociekać swoich racji przed sądem, i to niezależnie czy będzie to rozwód z winą czy rozwód bez winy.

Kiedy klient decyduje się występować samodzielnie jako strona sprawy o rozwód, musi stosować się do wszelkich wymogów formalnych, które zostały określone w przepisach procedury cywilnej. Pisma procesowe, wnioski składane na rozprawie i poza nią, wypowiedzi do sądu, pytania zadawane świadkom nierzadko muszą spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata. Na sali sądowej można wówczas zabierać głos jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach procedury cywilnej i jedynie w określonym zakresie. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Sędziowie muszą być bezstronni, zatem osoby te nie będą udzielały porad prawnych, które mogłyby naruszać tę bezstronność.

Sprawy rozwodowe – porady z zakresu prawa rodzinnego – adwokat Katowice

Istnieje wiele podstawowych czynności, które należy wykonać w sprawie o rozwód. Każda sprawa jest inna, a nierzadko wymagania niektórych sędziów zaskakują i stanowią wyzwanie. Skorzystanie z fachowej porady z zakresu prawa rodzinnego może uchronić klientów przed podjęciem niekorzystnych decyzji.

Prowadzenie spraw rozwodowych – prawo rodzinne – czy adwokat jest niezbędny do przeprowadzenia sprawy rozwodowej?

Choć adwokat nie jest niezbędny do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, może znacząco pomóc w wielu kluczowych kwestiach. Przede wszystkim, pomoże przygotować poprawny pod względem formalnym pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód. Przygotowanie pozwu o rozwód nie wiąże się ze ścisłymi terminami, jednak sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy może zająć nie więcej niż 14 dni. Dodatkowo do pism procesowych należy przygotować odpowiednie załączniki i złożyć wymagane prawem odpisy załączników i pism.

Rozwód Katowice – jak złożyć pozew rozwodowy, wniosek o podział majątku, alimenty czy opiekę lub kontakty nad dziećmi

W sprawie o rozwód można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa np. wniosek o zabezpieczenie alimentów bądź wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi na czas trwania postępowania. Druga strona procesu winna złożyć, odpowiedź na taki wniosek. Zdarza się, że trzeba dodatkowo złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego. Na rozprawie przed sądem strona jeśli nie ma adwokata, to sam klient przedstawia swoje stanowisko w sprawie. Musi ustosunkować się do twierdzeń i żądań przeciwnika.

Oczywiście to nie wszystko, co wiąże się ze sprawą rozwodową. Dodatkowo trzeba m.in. sformułować żądanie w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów, zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej, częstotliwości kontaktów. Kwestie te bywają prawdziwym wyzwaniem, dlatego adwokat od rozwodów może okazać się nieoceniony. Doświadczenie wskazuje, że Klienci są niezwykle zestresowani w Sądzie i zapominają powiedzieć o wielu istotnych sprawach. Jednak doświadczony adwokat trzyma rękę na pulsie, ma przygotowany schemat postępowania i na pewno zadba by sprawa przebiegła w sposób optymalny dla Klienta.

Rozwód Katowice – prowadzenie spraw rozwodowych

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem dotyczącym spraw rozwodowych. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach o podział majątku, alimenty. Sprawy rozwodowe wcale nie muszą wiązać się z ogromnym stresem. Wystarczy skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, którzy krok po kroku poprowadzą przez cały proces. Mamy ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe. Zachęcamy do kontaktu!

Potrzebujesz pomocy prawnej?