Rozwód – z orzeczeniem winy czy bez?

Klienci zgłaszający się do Kancelarii, którzy chcą wystąpić do Sądu z pozwem o rozwód muszą w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą by Sąd orzekając rozwód orzekał jednocześnie o tym, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, czy też chcą rozwodu bez winy?

Zgodnie z art. 57 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) zasadą jest, że Sąd orzekając rozwód orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak zgodnie z §2 na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Klienci stają przed dylematem którą opcję wybrać. Jakie są plusy każdej z nich? Pytają o wskazówki i proszą o pomoc w podjęciu decyzji.

Wybierz opcję rozwodu bez orzekania o winie, jeżeli:

1/. Zależy ci na szybkim uzyskaniu rozwodu – jeżeli strony nie chcą orzeczenia o winie Sąd badając czy zachodzą przesłanki ustawowe orzeczenia rozwodu tj. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może ograniczyć się ( i zazwyczaj tak robi) tylko do przesłuchania stron, a zatem bywa, że rozwód jest orzekany już na pierwszym terminie rozprawy ( zwłaszcza jeśli strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci).

2/. Zależy Ci na utrzymaniu poprawnych relacji z byłym małżonkiem np. mamcie wspólne dzieci lub wnuki, duże grono wspólnych znajomych, pracujecie razem lub prowadzicie wspólnie interesy. Rozwód bez orzekania o winie nie angażuje innych osób z grona rodziny czy znajomych, nie wymaga od nich stawiennictwa w Sądzie i zeznawania, a tym samym zazwyczaj opowiadania się po stronie jednego z nich.

3/. Nie chcesz „prania brudów” na sali rozpraw – w Polsce, nie tak jak w USA, nie wystarczy, że oboje małżonkowie chcą rozwodu, podpisują papiery rozwodowe i sprawa załatwiona. W polskim prawie o rozwodzie orzeka Sąd, gdy stwierdzi istnienie odpowiednich przesłanek pozytywnych i brak przesłanek negatywnych do orzeczenia rozwodu. A zatem zawsze trzeba stawić się w Sądzie (i wskazać na przyczyny rozkładu pożycia. Jednak przy rozwodzie bez orzekania o winie, wystarczy, że Sąd usłysz od stron co jest przyczyną rozkładu np. zdrada współmałżonka, zazwyczaj nie drąży dogłębnie tematu, nie wypytuje o szczegóły, a tylko o podstawowe informacje. Nie musisz słuchać jak oczernia Cię małżonek, jak wytyka Ci najmniejsze błędy lub niedociągnięcia, jak wymyśla niestworzone historie. Jak to samo robią jego świadkowie, w tym często teściowie, dzieci, przyjaciele. Rozwód „bez winy” zdecydowanie jest łatwiejszy emocjonalnie.

4/. Zależy Ci by nie wiązały się z tym duże koszty – nie ma co ukrywać, że każdy rozwód kosztuje, ale ten bez orzekania o winie jest z pewnością tańszy. Składa się na to wiele zmiennych: wynagrodzenie kancelarii adwokackiej zależne jest od nakładu pracy (przy rozwodzie bez winy zazwyczaj ten nakład jest mniejszy), ilości rozpraw sądowych, na których się musisz stawić ( musisz brać urlop, dojechać do sądu / na spotkanie do Kancelarii, przygotować się na rozprawę), konieczności pozyskania dowodów
( gdy rozwód jest z winą musisz wykazać za pomocą dowodów swoje twierdzenia, a zatem robisz kserokopie dokumentów, przesyłasz pisma procesowe, odzyskujesz dane z telefonu, komputera, wywołujesz zdjęcia, wynajmujesz detektywa itp.), i wiele innych nie szablonowych wydatków.

Kiedy rozwód z orzeczeniem winy?

1/. Kiedy masz dowody na winę małżonka, a sam jesteś niemal krystaliczny – aby uzyskać rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka musisz mieć mocne dowody na to, że to wyłącznie zachowanie drugiego małżonka doprowadziło do rozkładu pożycia małżeńskiego np. zdrada, przemoc, nałogi. Jednocześnie sam musisz nie mieć sobie niemal nic do zarzucenia. Sąd nie orzeka bowiem, który współmałżonków jest przede wszystkim winny rozkładu pożycia, jeżeli uzna, że jeden małżonek jest winny w 99{e3f2bdb86b6432d1670ad6ac9a2fb621726aaac2dee8550e8ead508f4dacabca}, a drugi jest winny choćby w 1{e3f2bdb86b6432d1670ad6ac9a2fb621726aaac2dee8550e8ead508f4dacabca}, to rozwód i tak będzie z winy obojga.

2/. Jeżeli chcesz uzyskać od byłego małżonka alimenty albo chcesz uniknąć ich płacenia– zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, są może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie i dotyczy tylko pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie albo rozwód z winy obojga co prawda również uprawniają do żądania alimentów, jednak dotyczy to tylko sytuacji niedostatku uprawnionego, a nadto obowiązek jest ograniczony w czasie – zasadniczo do 5 lat od rozwodu.

Wielu klientów pyta czy jeśli będzie domagało się orzeczenia rozwodu z winą to będzie to korzystne dla jego pozycji procesowej odnośnie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktami z dziećmi czy wysokością alimentów. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego o tym w następnym wpisie, który już wkrótce 🙂 Zapraszam na www.papaj-gajek.pl

Reasumując, co korzystniejsze rozwód z winą czy bez?

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności, od potrzeb i oczekiwań Klienta. Dlatego zawsze warto przed złożeniem pozwu o rozwód skonsultować się z adwokatem, przedstawić mu swoją sytuację, powiedzieć o oczekiwaniach, o obawach. Adwokat pomoże podjąć właściwą decyzję. Zapraszamy!

 

Polecana wpisy na blogu: