Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kancel58/domains/kancelaria-bpg.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Czym jest? Czy mam obowiązek wzięcia udziału w spisie oraz jak, kiedy i gdzie tego dokonać? - Kancelaria BPG

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Czym jest? Czy mam obowiązek wzięcia udziału w spisie oraz jak, kiedy i gdzie tego dokonać?

Od dnia 1 kwietnia 2021 roku ruszył „Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021”

Czym jest spis powszechny i kogo obejmuje?

Spis powszechny jest metodą zbierania i gromadzenia danych – danych niezbędnych statystyce publicznej prowadzonej przez państwo. Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana metodą interaktywną, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). 

Obowiązkiem spisowym objęte są:

 1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 2. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Co ma na celu spis powszechny, inaczej statystyka publiczna?

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

Czy muszę wziąć udział w narodowym spisie powszechnym?

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o statystyce publicznej „jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej”.

Odpowiadając zatem na pytanie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 został ogłoszony jako obowiązkowy, a zatem jesteśmy zobowiązani do poddania się spisowi i udzielenia na swój temat kilku informacji.

Czy odmowa dokonania narodowego spisu powszechnego narazi mnie na odpowiedzialność karną?

Zgodnie z treścią art. 57 ustawy o statystyce publicznej „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. 

Odpowiedź brzmi tak. Istnieje taka możliwość, że zostaniemy ukarani karą grzywny, w przypadku odmowy poddania się spisowi powszechnemu.

Dużo cięższy wymiar kary może spotkać osoby, które w ramach spisu podadzą nieprawdziwe dane. Zgodnie z treścią art. 56 ustawy o statystyce publicznej, „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2„.

Jak można dokonać spisu?

Spis powszechny będzie realizowany poprzez kilka metod. Pierwszą z nich jest metoda samopisu internetowego. Dotyczy ona wszystkich, którzy mogą i potrafią dokonać spisu drogą elektroniczną.

Poza tym są dwie metody uzupełniające dokonanie spisu, przeznaczone dla osób, które z jakichkolwiek względów (np. brak dostępu do Internetu, wiek, niepełnosprawność itp.) nie będą w stanie dokonać samopisu. Obie metody będą realizowane przy udziale i pomocy rachmistrzów spisowych. Pomoc ta będzie polegała na odebraniu danych niezbędnych spisowi powszechnemu poprzez rozmowę telefoniczną (metoda wywiadu elektronicznego), jak również bezpośrednio (metodą wywiadu bezpośredniego) poprzez wizytę rachmistrza pod wskazanym adresem.

Kiedy można dokonać spisu?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od wczoraj tj. od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jakie dane obejmie narodowy spis powszechny?

W ramach tegorocznego narodowego spisu powszechnego zostaną zebrane następujące dane:

 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń.
 • Poziom wykształcenia.
 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.

 

 

Polecane artykuły na blogu: