Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji w 2021 r.

W 21 października 2021 r. już po raz X obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Mediacji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Natomiast tydzień, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości został ustanowiony w Polsce Tygodniem Mediacji. W tym roku Tydzień Mediacji przypada od 18 do 22 października 2021 r.

Kilka słów o mediacji:

Ustanowieniu Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji prześwieca idea popularyzacji instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu, mającym charakter polubowny, przeprowadzana jest według regulacji prawnych, lecz dobrowolnie. Co ważne odbywa się poza salą sądową przed profesjonalnym mediatorem. Mediacja może być wszczęta w toku postępowania sądowego, ale również jeszcze przed jego zainicjowaniem.

Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która następnie po zatwierdzeniu przez sąd, nadaje się do wykonania podobnie jak wyrok sądowy czy ugoda zawarta przed sądem.

Zaletą mediacji jest możliwości ugodowego zakończenia spory, wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu, na neutralnym gruncie. Nadto postępowanie mediacyjne co do zasady jest zdecydowanie szybsze aniżeli sądowe, tańsze, a co bardzo istotne jest instytucją, która pozwala na rozwiązanie konfliktu w komfortowych warunkach, co ma zasadnicze znaczenia zwłaszcza w sprawach rodzinnych, spadkowych czy karnych.

Akcja związana z Dniem Mediacji i Tygodniem Mediacji ma charakter informacyjny dla stron, w toku konsultacji telefonicznych strony mogą uzyskać informacje czym jest mediacja? na czym polega mediacja? jakie spory mogą być przedmiotem mediacji? Jak przebiega mediacja? Jak długo trwa mediacja? Gdzie należy się zgłosić by sprawę skierować do mediacji? Itp.

W ramach Kancelarii BPG dyżur telefoniczny pełnić będzie adwokat Ewelina Papaj – Gajek w dniach i godzinach:

– 18.10.2021 r. ( poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00,
– 20.10.2021 r. ( środa) w godzinach 10.00 – 16.00,
– 22.10.2021 r. ( piątek) w godzinach 10.00 – 16.00.

Pełna lista osób dyżurujących podczas Dnia i Tygodnia Mediacji dostępna na stronach sądów.