Hulajnoga elektryczna, urządzenia transportu osobistego (UTO) oraz inne urządzenia wspomagające ruch a przepisy prawa.

Wszystkim dobrze znane i coraz bardziej popularne hulajnogi elektryczne, jak również inne urządzenia dzięki którym możemy się poruszać doczekały się unormowania prawnego. Z uwagi na coraz więcej niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych, ustawodawca postanowił unormować status prawny tych urządzeń i zakwalifikował hulajnogę elektryczną oraz inne urządzenia transportu osobistego do odrębny typów pojazdów. Co prawda, prace nad ustawą jeszcze nie zostały zakończone, jednak projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), został już przyjęty przez Sejm i przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Jest duża szansa, że nowe przepisy zaczną jeszcze obowiązywać przed wakacjami.

Z projektu wskazanej ustawy możemy wyczytać, że:

1) UTO (urządzenia transportu osobistego) to pojazdy napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

2) Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

3) Urządzenie wspomagające ruch to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Kto i z jakimi uprawnieniami będzie mógł zostać użytkownikiem hulajnogi elektrycznej, UTO oraz urządzeniami wspomagającymi ruch napędzanymi siłą mięśni:

1. dorośli, a zatem osoby powyżej 18 roku życia będą mogli jeździć hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniem transportu osobistego bez żadnych uprawnień,

2. osoby w wieku od 10 do 18 roku życia do poruszania się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będą musiały posiadać co najmniej jest kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T,

3. poruszanie się hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 roku życia jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Jedyny wyjątek stanowi okoliczność, że dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania i to pod opieką osoby dorosłej,

4. poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Gdzie dozwolone będzie poruszanie się hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego?

1. UTO (urządzenia transportu osobistego) -osoby poruszające się urządzeniem transportu osobistego będą zobowiązane do poruszania się nimi przede wszystkim po drogach przeznaczonych dla poruszania się rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym użytkownik tych urządzeń się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością maks. 20 km/h. Jeżeli na trasie poruszania się UTO nie będzie wyznaczonego pasa poruszania się rowerów wyjątkowo będzie można skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W tym wypadku użytkowników urządzeń transportu osobistego będą obowiązywać dodatkowe zasady bezpieczeństwa tj.:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu.

2. Hulajnoga elektryczna – osoby poruszające hulajnogą elektryczną będą zobowiązane do poruszania się nimi przede wszystkim po drogach przeznaczonych do poruszania się rowerów lub po pasie przeznaczonym dla ruchu rowerów tzw. ścieżkami rowerowymi, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym użytkownik hulajnogi elektrycznej porusza się lub zamierza skręcić – z prędkością maks. 20 km/h. Jeżeli na trasie poruszania się hulajnogą elektryczną nie będzie wyznaczonego pasa poruszania się rowerami bądź ścieżki rowerowej, będzie można skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. I znów maksymalna prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną będzie wynosiła 20 km/h. Wyjątkowo będzie można poruszać się hulajnogą elektryczną po chodniku lub drodze dla pieszych, ale pod warunkiem, że chodnik bądź droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i jednocześnie brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W tym wypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych będą obowiązywać dodatkowe zasady bezpieczeństwa tj.:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu.

3. Urządzenia wspomagające ruch – osoby korzystające z urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolka) będą mogły poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych (również bez ograniczenia prędkości). W tym wypadku użytkowników urządzeń wspomagających ruch będą obowiązywać dodatkowe zasady bezpieczeństwa tj.:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu.

KASK nadal nie jest obowiązkowy przy poruszaniu się za pomocą któregokolwiek wyżej wymienionego urządzenia.

 

Przeczytaj na blogu:

Jazda bez prawa jazdy